Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Walk and talk – ungt inflytande i friluftslivet

En stark demokrati förutsätter engagemang, aktivt deltagande och att alla medborgare inkluderas i samhällsutvecklingen. För att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle behöver fler få verktyg att göra sina röster hörda och driva på förändring, få förutsättningar att engagera sig i lokalsamhället och uppleva tillhörighet.

I detta projekt vill Miljöverkstan bidra till att fler nyanlända ungdomar och unga vuxna görs delaktiga och får inflytande i utvecklingen av friluftslivet i Sverige.

Projektet stöttas med 380 000 kr och är en del av Postkodstiftelsens satsning – Allas Röster.


Vad händer i projektet?

  • – Genomförandet av dialogträffar för nyanlända ungdomar och unga vuxna i form av friluftsaktiviteter. Tjänsteman och politiker bjuds in till dessa träffar,
  • – Utformning av referensgrupper för att ta fram metodmaterial med konkreta tips och verktyg för hur föreningar kan öka målgruppens delaktighet i utvecklingen av strategier och verksamheter,
  • – Avslutningsvis, utbildning inom barnkonventionen, mänskliga rättigheter, demokratiprocesser, mm.

Varför fick projektet stöd?

Genom att bidra till att fler får verktyg att göra sina röster hörda och delta i det demokratiska samtalet, bidrar projektet till att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2022 och avslutades i januari 2023

För mer info: https://miljoverkstan.se/