Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Minska utsläpp för att undvika antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens har beskrivits som det största hotet mot global hälsa. 700 000 personer avlider varje år till följd av detta och denna siffra beräknas öka. Orsakerna till att bakterier blir resistenta är flera, bl.a. att det används för mycket antibiotika men även att läkemedelstillverkarna inte har tillräckligt bra kontroll utan släpper ut läkemedelsrester i omgivande vattendrag. SIWI (Stiftelsen Stockholm International Water Institute) kommer att ta fram metoder för att minska utsläppen från läkemedelstillverkningen. Projektet består dels av att engagera läkemedelstillverkare i Hyderabad i Indien och skapa ett nätverk av aktörer som deltar i ett pilotprojekt för att förbättra sina processer och därmed minska utsläppen. Därefter ska dessa lärdomar spridas till fler aktörer genom bland annat en rapport.


Vad ska hända i projektet

Framtagande av metoder för att minska utsläpp från läkemedelstillverkning.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att minska antibiotikaresistensen genom att ta fram metoder för att minska utsläpp från läkemedelstillverkning.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i mars 2020

För mer info: http://www.swedishwaterhouse.se