Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Motivationslyftet under kristider

Den pågående pandemin skapar akuta behov i stunden men kommer även att fortsätta leda till stora utmaningar för de mest utsatta i samhället. En särskilt utsatt målgrupp är gymnasielever som tillbringar mer tid i otrygga hemförhållanden där hemundervisning är svår och de riskerar att drabbas av psykisk ohälsa.

I detta projekt vill Motivationslyftet by Star for Life ta fram verktyg och material i form av informationsfilmer, checklistor och pluggtips som hjälper skolpersonal att stödja ungdomar med hemundervisning samt erbjuda en stödlinje för de behoven som lärare och elever har.

Projektet stöttas med 85 000 kronor och är en del av satsningen Respons coronapandemin, för att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2020 och avslutades i juni 2020

För mer info: https://motivationslyftet.se/