Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Save the Orangutan

  • Foto: Save the Orangutan

  • Foto: Save the Orangutan

Nödhjälp till de utsatta samhällena i Borneos regnskog

Lokalbefolkningen i regnskogens byar i Borneo är särskilt utsatta under pandemin. De är isolerade, med långa distanser till vårdinrättningar begränsad tillgång till skyddsutrustning och korrekt information om symptom och åtgärder för att minska smittspridningen. Smittspridning i byarna innebär även hot mot de akut utrotningshotade orangutangerna som är känsliga för virus som orsakar luftvägssjukdomar hos människor.

I detta projekt vill ave the Orangutan öka tillgången till information och skyddsutrustning hos lokalbefolkningen som lever i Borneos regnskog. Minskad smittspridning i regnskogsbyarna reducerar också risken för att smittan ska sprids till orangutangerna.

Projektet stöttas med 195 000 kronor och är en del av satsningen Respons coronapandemin, för att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i augusti 2020

För mer info: https://savetheorangutan.se/