Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Not on the Spectrum

Många personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) möter ofta fördomar på grund av sina diagnoser, vilket kan leda till social isolering. Genom att öka kunskapen och förståelsen mellan personer på NPF-spektrumet och de utan diagnos ökar chansen för en mer inkluderande och empatisk miljö för en förbättrad livskvalitet i längden. Detta projekt vill undersöka och utveckla ett tillgängligt och relevant verktyg genom vilket personer ska få uppleva och försöka förstå de utmaningar som individer med NPF möter dagligen.

I detta projekt vill Teater Sörmland bidra till att vidga perspektiven och öka medvetenheten om olika individers förutsättningar och funktionsnedsättningar, och på sikt skapa ett mer inkluderande samhälle.

Projektet stöttas med 1 990 000 kr.

Projektet ingår i Postkodstiftelsens satsning ”Kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga”.


Vad händer i projektet?

  • – Skapandet av pedagogiskt rollspel för att öka förståelsen för hur människor med NPF-diagnos kan uppleva vardagliga situationer,
  • – Utvärdering, uppföljning och forskning kring metoden och dess effekter,
  • – Framtagning av rapport och publicering i olika tidskrifter och forum.

Varför fick projektet stöd?

Genom konstnärliga metoder utmanar projektet invanda föreställningar om hur samhället ska se ut, och utforskar nya perspektiv på människans, samhällets eller naturens utmaningar.


Projektets tidsstatus

22%

Projektet startade i februari 2024 och avslutas i mars 2026

För mer info: https://teatersormland.se/