Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Öka samhällsnyttan genom att mäta den!

För att minska och lösa de samhällsutmaningar vi står inför och nå de globala målen inom Agenda 2030 behöver våra gemensamma resurser användas effektfullt. Många organisationer följer dock inte upp om deras insatser och investeringar för människor och miljö åstadkommer avsedd nytta. Detta medför att de inte vet vilka satsningar som bör tilldelas mer resurser, och inte heller vilka som behöver förbättras eller avslutas.

I detta projekt vill Effektfullt stärka civilsamhällets förmåga att mäta och visa sina effekter på människor och miljö, samt använda resultaten för att lära och på så sätt bidra till en större positiv förändring.

Projektet stöttas med 1 500 000 kronor

 


Detta kommer att hända i projektet

Vidareutveckla den digitala kunskapsplattformen med olika resurser för att mäta effekt, utveckla tjänster som föreläsningar, rådgivning, workshops mm, knyta an ett team med fristående effektexperter som organisationer kan få hjälp ifrån, och driva opinionsbildning.


Därför får projektet stöd

Genom att stärka civilsamhället förmåga att mäta effekt bidrar projektet till uppfyllandet av
de globala målen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i april 2022

För mer info: https://effektfullt.se/