Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ökad jämställdhet inom filmindustrin

En jämförande studie av filmer från världens största filmindustrier visar att mindre än en tredjedel av alla repliker uttalas av kvinnor, enligt samma studie är de kvinnor som arbetar bakom kameran än mer sällsynta. Det vill organisationen WIFT ändra på!

Att den globala filmindustrin är ojämställd påverkar inte bara branschen själv, utan formar även publikens blick på världen. I det här projektet vill organisationen WIFT stödja och lyfta fram de goda exempel som finns för att visa att en annan berättelse är möjlig.

Projektet stöttas med 2 100 000 SEK.


Detta ska hända i projektet

Etablerade nätverk arbetar över nationsgränser för att synliggöra goda exempel.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till en mer jämställd värld.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2022

För mer info: https://www.wift.se/