Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ökade insatser för män och hbtq-personer som utsatts för sexuellt våld

På senare år har det uppmärksammats att även pojkar och män drabbas av sexuellt våld i krig, konflikter och flyktingläger. Sedan tidigare är det även känt att hbtq-personer är särskilt utsatta för våld, inklusive sexuellt våld, under konflikter. Idag är näst intill alla insatser för att förebygga och bemöta sexuellt våld inriktade på tjejer och kvinnor, trots att forskning visar att våldsutsatta män som inte erhållit hjälp i stor utsträckning riskerar utsätta sin familj för våld. I detta projekt kommer Women’s Refugee Commission att verka för att öka kunskapen om att pojkar, män och hbtq-personer drabbas av sexuellt våld och att stärka humanitära organisationers arbete kring detta.

 


Vad ska hända i projektet

Framtagande av rapporter om situationen för män, pojkar och hbtq-personer i flyktingläger. Kapacitetsstärkande av stora organisationer som arbetar med människor på flykt.


Därför fick projektet stöd

Genom att öka kunskaperna och kapacitetsstärka organisationer som arbetar med människor på flykt, ökar möjligheten till god hälsa och vård för män, pojkar och hbtq-personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i juni 2019

För mer info: https://www.womensrefugeecommission.org