Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ökat stöd till unga som lider av psykisk ohälsa

Isolering, otrygga hemmiljöer, arbetslöshet och rädsla för smitta kan leda till ångest, våld, utanförskap och psykisk ohälsa. En särskilt utsatt målgrupp är unga som lider av psykisk ohälsa som tvingats till isolering för att minimera risken för smitta vilket kan leda till ytterligare oro och ångest eller annan psykisk ohälsa.

I detta projekt vill Föreningen Tilia ge individuellt anpassat stöd till unga som lider av psykisk ohälsa För att kunna möta de behov som målgruppen efterfrågar kommer fler volontärer att utbildas så att dubbelt så många unga kan få stöd i chatten. De stödsökande kommer även erbjudas digital yoga, digital stödgrupp och livesända föreläsningar på olika teman kopplade till psykisk hälsa.
Volontärerna kommer få kontinuerlig handledning och feedback och ett ökat antal volontärer gör också att chattens öppettider kan förlängas.

Projektet stöttas med 148 500 kronor och är en del av satsningen Respons coronapandemin, för att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i augusti 2020

För mer info: https://teamtilia.se/