Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Hälsosamma och miljövänliga matlagningsmetoder

Runt tre miljarder människor i världen har inte tillgång till hälsosamma och miljövänliga matlagningsmetoder och spisar, samt att förlita sig på traditionella metoder som att elda ved eller annan biomassa är skadligt för både människors hälsa och för miljön. Att komma tillrätta med problemet kräver avsevärda investeringar i lösningar för hälsosamma och miljövänliga matlagningsmetoder. Ändå är mindre än två procent av det finansieringsbehov som FN hållbarhetsmål kräver fram till år 2030 idag tillgodosett.

Att ta fram lösningar för hälsosamma och miljövänliga matlagningsmetoder som motsvarar människors behov och beteenden kräver förståelse, och för att öka investeringsviljan i nya krävs tillförlitlig data. Projektet Clean Cooking Data for All är ett samarbete mellan Sustainable Energy for All, Nexleaf Analytics, den rwandiska regeringen och Världsbanken för att att ta fram en data- och analysplatform som ska fungera som en hubb för data om förbränning av biomassa och av teknik som minskar människors utsatthet för luftföroreningar.

Projektet stöttas av Postkodstiftelsen med 3 155 000 kr.


Detta kommer att hända i projektet

Pilotprojektet ska börja i Rwanda och under 2021 ska 200 sensorer installeras i 100 hushåll. Den samlade datan ska samlas in och tillgängliggöras för aktörer inom matlagningsmiljö.


Därför fick projektet stöd

Vid ett lyckat pilotprojekt finns goda förutsättningar för att skala upp projektet till fler länder och göra plattformen globalt gångbar vilket ökar chansen för att det globala målet om hållbar energi för alla, SDG7, ska kunna uppnås till år 2030.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i december 2022

För mer info: https://www.seforall.org