Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Skräpdykarna – Sveriges ögon under ytan

Marint skräp är ett av våra snabbast växande miljöproblem som ger stora konsekvenser både för människa och djur. Det uppskattas att det finns 150 miljoner ton plast i haven idag och att 5–13 ton plast tillförs varje år. Plast i förlängningen blir till mikroplast och drabbar negativ den biologiska mångfalden i haven.

I detta projekt vill Svenska Sportdykarförbundet synliggöra problemet med marint skräp samt informera om dess konsekvenser hos både människa och djur.

Projektet stöttas med 2 440 000 kr.


Detta kommer att hända i projektet

Genomförandet av en förstudie hos medlemsföreningar med fokus på miljöarbete samt framtagning av utbildningsmaterial om marint skräp och skräpdykning. Projektet kompletteras med en fototävling som sedan ställs ut vid fler muséer.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar ökad kännedom om det marina skräpets negativa konsekvenser hos förbundets föreningar och allmänheten.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2020 och avslutades i november 2022

För mer info: https://www.ssdf.se/