Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Skydda vilda djur när tjuvjakten ökar under coronapandemin

Covid-19 och de åtgärder som satts in för att förhindra ytterligare smittspridning har skapat nya utmaningar i hela samhället. Samhällets mest utsatta har drabbats särskilt hårt av pandemins förödande sociala och ekonomiska konsekvenser. Förutom människor är utrotningshotade djur också en särskilt utsatt målgrupp. Skydd av vilda djur och värdefulla vildmarksområden är inte prioriterade under dessa tider och till följd av detta har parkvakter sagts upp vilket öppnar upp för ökad tjuvjakt och illegal handel.

I detta projekt vill lnsamlingsstiftelsen Wildhood Foundation öka skyddet av utrotningshotade djur och vildmarksområden samtidigt som speciella insatser vidtas för att förebygga och stoppa tjuvjakt och illegal handel i det biologiskt artrika Zambezi Valley i Zimbabwe.

Projektet stöttas med 200 000 kronor och är en del av satsningen Respons coronapandemin, för att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i augusti 2020

För mer info: https://www.wildhood.org/