Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Spela man – ett projekt kring mansnormer

Det finns en destruktiv maskulinitet som leder bl.a. till att män är överrepresenterade i självmordsstatistik, i olyckor, i missbruk, som våldsförövare men också våldsoffer. Det finns många osunda förväntningar kring manlighet och dessa begränsar livsutrymmet för både män och kvinnor. De könsmönster som skapar brist på jämställdhet i samhället tycks med andra ord också skapa stora problem för män själva. Trots detta ser vi idag ett mönster av att många unga killar i större utsträckning söker förebilder som står i stark kontrast till det jämställdhetsarbete som också pågår. När killar saknar andra sunda manliga förebilder och känner sig skuldbelagda kan det i värsta fall resultera i ett ännu starkare motstånd och en ännu hårdare och smalare mansroll.

I detta projekt vill Kulturföreningen Dotterbolaget uppmuntra killar i mellanstadiet att intressera sig för och reflektera över mansrollen och jämställdhet för att i förlängningen bidra till att utmana och förändra destruktiva mansnormer.

Projektet stöttas med 2 690 000 kr.


Vad händer i projektet?

  • – Föreställningen ”Spela man” spelas för barn i årskurs 4-7 runt om i Sverige,
  • – En pedagogisk worskhop för enbart killarna görs,
  • – Samarbete med Organisationen MÄN för framtagning av workshop;
  • – Presentation av projektets erfarenheter presenteras på lärarhögskolor för kommande lärare och i en extern utvärderingsrapport.

Varför fick projektet stöd?

Att jobba med pojkar och killar är avgörande för att kunna öka jämställdheten men också förbättra och förlänga killar och mäns liv. Ojämställdhet kostar samhället stora belopp årligen samtidigt som ökad jämställdhet skulle minska samhällets kostnader och minska det personliga lidandet.


Projektets tidsstatus

32%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i september 2025

För mer info: https://dotterbolaget.se