Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Spontanidrott för bättre hälsa och framtid

Det är oftast i tonåren unga väljer att sluta med idrott och det är långt ifrån alla unga som uppfyller kraven för gymnasiebehörighet. Samtidigt ökar skärmtiden och stillasittandet, enligt MUCF:s senaste rapport så finns det 160 000 unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) i Sverige. Detta kan leda till sämre fysisk och psykisk hälsa, samt att ungdomar riskerar att hamna utanför samhället under en längre period. Nyanlända och unga som bor i utanförskapsområden en särskilt utsatt målgrupp. Aktiviteter och insatser som förebygger utanförskap och främjar ett aktivt liv är därför nödvändiga för samhällets utveckling.   

I detta projekt vill Drömstort Förening främja en aktiv livsstil och motverka utanförskap genom att erbjuda meningsfull fritid i form av spontanidrott och läxhjälp för unga i utanförskapsområden.

Projektet stöttas med 900 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Projektet består av tre delar

  • – Skapa ett spontannätverk som består av aktörer som utövar spontanidrott (expl. ungdomshus, boenden för nyanlända och korpenlag)
  • – Genomföra informationsturnéer i Stockholm, Malmö och Uppsala med syfte att starta igång spontanidrottsträningar. Information om nätverket och träningar ska lyftas, men även information om hur Drömstort stöttar med läxhjälp, CV-skrivningsstöd, ungdomsinitiativ och föreningsbildning
  • – Genomföra spontanidrottsturneringar.

Under projektets olika faser ska läxhjälp erbjudas.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att adressera en viktig samhällsutmaning som att engagera unga för att fortsätta med idrotten och ge de förutsättningarna för att lyckas i skolan och/eller motverka arbetslöshet. Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning Inte bara idrott som syftar till att stötta initiativ som genom idrott adresserar angelägna samhällsutmaningar.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2023 och avslutades i januari 2024

För mer info: https://www.dromstort.com/