Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: KRIS Stockholm

  • Foto: KRIS Stockholm

  • Foto: KRIS Stockholm

Stöd när livet är som svårast

Personer som har levt med missbruk, psykisk ohälsa, kriminalitet och utsatthet lider ofta av både beroendesjukdom och psykisk ohälsa och att de lider utan stöd innebär stor risk att återfalla i missbruk och kriminalitet. En pandemi som innebär isolering och begränsad tillgång till stöd, vård och andra samhällsinsatser drabbar många inom denna målgrupp hårt.

I detta projekt vill Kriminellas Revansch i Samhället (Stockholm) ge stöd till personer som nyligen levt i missbruk och kriminalitet i syfte att öka chansen för varaktig nykterhet och ett liv fritt från kriminalitet. Cirka 20–40 personer kommer att delta i ett tre månaders program som innefattar stödgruppsverksamhet, digitala träffar och enskilt stöd.

Projektet stöttas med 200 000 kronor och är en del av satsningen Respons coronapandemin, för att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i september 2020