Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stöd på utsidan

Barn och unga med en nära anhörig som är frihetsberövad löper ökad risk att uppleva otrygghet och drabbas av psykisk ohälsa under pandemin för att de lever ofta under försvårande ekonomiska, sociala och psykiska förhållanden. Enligt forskningen är det dock en skyddande faktor att ha en nära kontakt med den frihetsberövade föräldern om relationen är sund. Men med nuvarande förbud mot permissioner och besök på anstalt och häkten, försvåras kontakten, vilket tenderar att skapa ökad oro hos målgruppen.

I detta projekt vill BUFFF Skåne bidra till att minska barnens känsla av ensamhet och oro, samt minska risken för att de drabbas av psykiska och sociala svårigheter. Roliga utomhusaktiviteter och dagsutflykter anordnas under hela sommaren för mindre grupper av barn och familjer, och genom dessa aktiviteter ges också möjlighet att upptäcka barn med särskilt stödbehov som kan slussas vidare för att få individanpassat stöd. Barnens vårdnadshavare kommer också få guidning i hur de bäst stöttar ett barn som genomgår en kris. De yngre barn som inte kan nås genom gruppaktiviteter eller enskilt stöd, erbjuds verktyg att hantera sin situation genom en ”krispåse” som skickas ut med posten.

Projektet stöttas med 50 000 kronor och är en del av satsningen, respons coronapandemin, för att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i september 2020

För mer info: https://bufff.nu/om-oss/lokalkontor/bufff-skane/