Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relation

Samhällets mest utsatta har drabbats särskilt hårt av pandemins förödande sociala och ekonomiska konsekvenser. Situationen för kvinnor och tjejer i våldsamma relationer förvärras när de är tvungna att tillbringa mer tid hemma med sina våldsutövare, det skapar otrygga miljöer och åker risken av olika typer av våld.

I detta projekt vill ASOV Stockholm motverka den ökande risk för våld och övergrepp i nära relationer genom att erbjuda rådgivande och stödjande samtal med särskilt fokus på våldsförebyggande åtgärder och COVID-19. Organisationen kommer även att erbjuda juridiskt stöd där många kvinnor lever i socioekonomisk utsatthet och oftast inte har resurserna som krävs att få rätt hjälp.

Projektet stöttas med 195 000 kronor och är en del av satsningen Respons coronapandemin, för att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i augusti 2020

För mer info: https://www.asovstockholm.org/