Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stöd till personer i våldsamma miljöer

Samhällets mest utsatta har drabbats särskilt hårt av pandemins förödande sociala och ekonomiska konsekvenser. Isolering gör kontroll och våld möjligt inom hemmets väggar i alltmer större utsträckning, och kvinnor och tjejer i våldsamma relationer samt hbtq-personer som utsätts för hedersrelaterat förtyck drabbas oerhört.

I detta projekt vill Somaya kvinno- och tjejjour sprida information om stödverksamheten genom bland annat två olika informationsfilmer på tre respektive två språk till utsatta grupper som har svårt att få ta del av samhällsinformation på endast svenska. Dessutom kommer stödlinjens öppettider att förlängas så att fler utsatta kan få stöd. Stöd kommer att erbjudas på svenska, arabiska och persiska.

Projektet stöttas med 145 000 kronor och är en del av satsningen Respons coronapandemin, för att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i augusti 2020

För mer info: https://somaya.se/