Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stöd till utsatta familjer i Bangladesh

Coronapandemin har påverkat hela världen men vissa grupper är särskilt utsatta. Familjer, äldre personer och personer med funktionsvariation, som redan bor i extrem utsatthet och saknar tillgång till rent vatten och kunskap om handhygienen, drabbas av ökad risk för smittspridning vilket, i sin tur, leder till långsiktigt socioekonomiskt effekter.

I detta projekt vill Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige bidra till att begränsa smittspridningen hos målgruppen i Bangladesh och förebygga de socioekonomiska konsekvenserna av Covid-19. En lokal partnerorganisation kommer att hjälpa Oxfam Sverige att hitta de familjer och individer med största behov och därefter ge olika typer av stöd i form av WASH hygienpaket och ekonomiska stöd.

Projektet stöttas med 200 000 kronor kronor och är en del av satsningen, respons coronapandemin, för att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i augusti 2020

För mer info: https://www.oxfam.se/