Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stories från Angered

En stark demokrati förutsätter engagemang, aktivt deltagande och att alla medborgare inkluderas i samhällsutvecklingen. För att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle behöver fler få verktyg att göra sina röster hörda och driva på förändring, få förutsättningar att engagera sig i lokalsamhället och uppleva tillhörighet.

I detta projekt vill Hammarkullen Konsthall förening bidra till att bredda bilden av förorten, och ge unga i Angered möjlighet att göra sin röst hörd och få utrymme att beskriva sin bild av verkligheten, genom att de får utveckla sin förmåga att berätta och uttrycka sig i skrift, samt testa arrangörskap.

Projektet stöttas med 220 000 kr och är en del av Postkodstiftelsens satsning – Allas Röster


Vad händer i projektet?

  • – Skrivarverkstäder för unga mellan 15 och 30 år i Angered, ska skapas i samarbete med journalisten Karwan Faraj.
  • – Möjligheter till publicering av de ungas texter utvecklas
  • – Deltagarna får träning i arrangörskap och i att skapa sina egna plattformar, dels digitalt och dels genom att arrangera publika evenemang som Angereds bokmässa, i samarbete med Angereds kulturhus, Blå Stället.

Varför fick projektet stöd?

Genom att bidra till att fler får verktyg att göra sina röster hörda och delta i det demokratiska samtalet, bidrar projektet till att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.