Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

SUSMA24 – Strengthening the Speak Up Network

Kuppförsöket i Turkiet 2016, ledde till att tusentals människor arresterades. Sedan dess har situationen för regimkritiker, människorättsförsvarare, minoriteter, journalister och konstnärer succesivt försämrats i landet. Turkiet hamnar långt ner på oberoende press- och yttrandefrihetsindex Punto och handlingsutrymmet för civilsamhällets aktörer minskar kontinuerligt genom nya inskränkande lagar, byråkratiska hinder och kontrollmekanismer. Regeringen använder en mängd olika strategier för att begränsa politiskt oliktänkande och uttryck genom konst och kultur. Konstnärer och kulturskapare diskrimineras, censureras och åtalas för påstådd terrorism eller för förolämpning av landet och presidenten.

I detta projekt vill Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği (P24) motverka inskränkningar av den konstnärliga friheten, censur och självcensur i Turkiet.

Projektet stöttas med 2 000 000 kr.


Vad händer i projektet?

  • – Lokal kompetensförstärkning för organisationerna verksamma inom kultur och media i P24:s nätverk SUSMA.
  • – En plattform erbjuds för kulturskaparna för att visa censurerad konst genom det litteraturhus P24 driver.
  • – Utåtriktade informationsaktiviteter med bland annat veckovisa nyhetsbrev, podcasts och videosända intervjuer. Delar av materialet översätts till engelska för nationell spridning.
  • – Nationell opinionsbildning, rapportering om pågående rättsfall samt informationsarbete inför och efter presidentvalet riktat mot advokatsamfund, beslutsfattare och parlamentsledamöter.

Varför fick projektet stöd?

Konstnärlig frihet är en viktig del av yttrandefriheten, en mänsklig rättighet och en grundpelare i ett  demokratiskt  och  välfungerande  samhälle. Situationen för kulturskapare i Turkiet fortsätter att förvärras och för att värna om yttrandefrihet och motverka censur, och ett fritt och öppet kulturliv behöver man verka för ett starkt skydd för konstnärer och kulturskapare i Europa och världen.


Projektets tidsstatus

61%

Projektet startade i april 2023 och avslutas i mars 2025

För mer info: http://platform24.org/