Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

SRHR utbildning genom fotboll

Kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är viktigt för att ungdomar ska kunna fatta positiva och välgrundade beslut om sin kropp och hälsa. I Zambia är ämnet fortfarande tabubelagt och trots att sexuell undervisning inkluderas i läroplanen saknas oftast viktig information i undervisningar på grund av lärarnas egna värderingar. Undersökningar visar därmed att kunskapsnivån hos ungdomar är låg. Detta resulterar i negativa konsekvenser i samhället och hos ungdomar i form av oönskade graviditeter, olika sjukdomar, och ökad ojämställdhet.

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med TackleAfrica öka ungdomars kunskaper och engagemang inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) för att de, i sin tur, ska kunna ta kontroll över sin sexuella hälsa

Projektet stöttas med 2 055 000 sek.


Vad händer i projektet?

Utbildning av ungdomsledare inom SRHR genom fotboll, framtagning av manualer och inkorporering av TAs evidensbaserade manual till samarbetspartner, Restless Developments, verksamhet.


Varför fick projektet stöd?

Direkta kunskapshöjande insatser om och tillgång till SRHR minskar klyftorna mellan könen och bidrar till ökad jämställdhet, ökad sexuell hälsa och positiv samhällsutveckling.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2021 och avslutades i augusti 2023

För mer info: https://tackleafrica.org/