Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ungas Juridik

En stark demokrati förutsätter engagemang, aktivt deltagande och att alla medborgare inkluderas i samhällsutvecklingen. För att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle behöver fler få verktyg att göra sina röster hörda och driva på förändring, få förutsättningar att engagera sig i lokalsamhället och uppleva tillhörighet.

I detta projekt vill Ungas Juridik bidra till större medvetenhet om och större tilltro för rättsväsendet bland unga och därigenom stärka ungas känsla av delaktighet och möjlighet att påverka samhället.

Projektet stöttas med 500 000 kr och är en del av Postkodstiftelsens satsning – Alla Röster.


Vad händer i projektet?

  • – Workshops, föreläsningar och läger ska genomföras för att göra rättsliga paragrafer begripliga för unga och ger ungdomarna juridiken som ett praktiskt verktyg som de kan använda i vardagen och kritiskt granska politiska förslag som rör deras närområden.
  • – Spridning av juridisk allmänbildning i sociala medier.

Varför fick projektet stöd?

Genom att bidra till att fler får verktyg att göra sina röster hörda och delta i det demokratiska samtalet, bidrar projektet till att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2022 och avslutades i januari 2023