Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • photo credit: Scilla Alecci (ICIJ)

Verktyg för internationellt samarbete mellan journalister 

Mängden information som finns tillgänglig för undersökande journalister genom öppna datakällor och visselblåsare är större än någonsin. Samtidigt saknar många nyhetsorganisationer resurser för att utveckla de digitala redskap som krävs för att kunna använda sig av materialet. 

I detta projekt vill The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) utveckla den plattform de byggt för att grävande journalister över hela världen ska kunna använda sig av den nya tekniken och få tillgång till enorma mängder strukturerade data.

Projektet stöttas med 4 900 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet

Nya lösningar och tekniska funktioner ska förenkla samarbetet mellan journalister över hela världen. Med hjälp av bland annat artificiell intelligens ska stora mängder data katalogiseras.


Därför fick projektet stöd

Genom att journalister kan samarbeta över landsgränser och belysa frågor som exempelvis korruption och internationell brottslighet bidrar projektet till att upprätthålla demokratiska system runt om i världen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i september 2020

För mer info: https://www.icij.org