Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Vi är tillsammans

Samhällets mest utsatta har drabbats särskilt hårt av pandemins förödande sociala och ekonomiska konsekvenser. Familjer som lever i utanförskapsområden och som har svårigheter med det svenska språket riskerar att bli eller har redan blivit av med jobbet följd av pandemin vilket försvårar möjligheterna att försörja sin familj. Att ta till sig viktig information på svenska kanske också är svårt för många i målgruppen. En effekt av detta blir att dessa familjer riskerar än mer utanförskap och utsatthet.

I detta projekt vill Stiftelsen Ester jobba med arbetsmarknadsrelaterad information som på olika sätt rör den rådande samhällssituationen och som når målgruppen genom olika kanaler. Materialet ska översättas till somaliska och arabiska och därefter andra språk. Informationen som tas fram ska vara lättillgänglig som rör nya villkoren på arbetsmarknaden och regeringens krispaket samt hur man kan gå tillväga för att ta del av stödet. De kommer även att anordna sammankomster via digitala mötesplattformar samt öppna för möjligheten att boka in individuella samtal för rådgivning.

Projektet stöttas med 200 000 kronor och är en del av satsningen, respons coronapandemin, för att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i augusti 2020

För mer info: https://stiftelsenester.se/