Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Klimatanpassning för unga i Bangladesh

I Bangladesh är människor särskilt utsatta för klimatkrisens konsekvenser. Det märks i form av återkommande naturkatastrofer, som översvämningar och cykloner där kustsamhällen drabbas hårdast. Landet har en ung befolkning, men trots detta exkluderas unga ofta från beslutsfattande processer kring klimatförändringarna. Det är viktigt att unga inkluderas i arbetet för att främja jämlika och hållbara klimatanpassade beslut i utsatta kustområden.

Barnfondens Insamlingsstiftelse vill, i detta projekt, engagera ungdomar att själva ta fram lösningar, planer och praxis för att förbättra motståndskraften och anpassningsförmågan mot klimatförändringar i Bangladesh kustområden.

Projektet stöttas med 2 800 000 kr.


Vad händer i projektet?

  • – Utbildning och mentorskap inom klimatanpassning, ledarskap och mobilisering för att bli ”förändringsagenter”,
  • – Genomförandet av aktiviteter baserat på de initiativ och idéer ungdomarna själva tagit fram i handlingsplaner,
  • – Användandet av sin nya kunskap och kapacitet och deltagande vid lokala planeringsmöten med beslutsfattare där de får dela sina förslag på lösningar.
  • – Genomförandet av informationskampanjer i skolor, deltagande i demonstrationer och arrangerandet av lokala konferenser/evenemang för att göra sina röster hörda i klimatfrågan.

Varför fick projektet stöd?

Behovet av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort, särskilt för de minst utvecklade länderna och för de mest sårbara befolkningsgrupperna. Att tillvarata unga personers förmågor är en viktig drivkraft för utveckling och för att uppnå de globala målen.


Projektets tidsstatus

51%

Projektet startade i juni 2023 och avslutas i maj 2025

För mer info: https://barnfonden.se/