Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Dream City Festival

Tunisien är ett av de länder i MENA-regionen där det råder en relativt stor frihet jämfört med grannländerna när det kommer till mänskliga rättigheter. Men på senare tid har en tillbakagång observerats och folkets rättigheter blir allt snävare, inklusive yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Kultur- och civilsamhället i landet står stadigt och vill motverka den negativa trenden, stå upp för demokratiska värden och fortsätta inspirera och leda utvecklingen i positiv riktning.

L’Art Rue vill i detta projekt bidra till att behålla och stärka yttrandefrihet och konstnärlig frihet i Tunisien och MENA-regionen genom att engagera och utbilda unga vuxna. 

Projektet stöttas med 2 670 000 kr.


Vad händer i projektet?

  • – Unga vuxna från Tunisien får coachning och träning inom olika områden rörande kulturella uttryck och genomförande av arrangemang.
  • – Kulturutövare från både Tunisien och internationellt bidrar genom deras verk till olika perspektiv som tas till nya publiker. Kulturaktörer från regionen bjuds in att genom sina verk samverka med andra aktörer och med de unga för att sprida kultur till en bred allmänhet.
  • – Workshops och samtals-labb hålls där de unga, civilsamhälle och tänkare/forskare möts och samtalar om utmaningar inom olika högaktuella ämnen. Utfallet av dessa diskussioner och aktiviteter, deras resultat och effekt sammanställs i rapporter som publiceras online.

Varför fick projektet stöd?

När mänskliga rättigheter hotas och begränsas är det viktigt tidigt synliggöra förändringarna och att tidigt motverka dessa. Med kultur som bärare ges människor i MENA-regionen möjlighet att reflektera över vikten av, och hoten mot, våra mänskliga rättigheter. Projektet passar in i vår kulturstrategi.


Projektets tidsstatus

70%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i september 2024

För mer info: https://lartrue.org/