Längre handläggningstider under sommaren

04 jul 2022

Under sommarmånaderna är handläggningstiden för nya projektansökningar tyvärr längre än normalt.

Sommarsemestrarna gör att Postkodstiftelsen har svårt att hinna med att behandla projektansökningar i ordinarie tempo och vi reserverar oss därför för längre handläggningstider än normalt. I slutet av augusti är verksamheten igång som vanligt igen.

Vi önskar er en trevlig sommar!

Folk och Kultur 2022

09 mar 2022

Här kan ni ta del av vårt samtal på Folk och Kultur om hur vi arbetar inom kulturområdet och vad vi stöttar inom det svenska och internationella kulturlivet. 

Årets första nyhetsbrev

08 feb 2022

Missa inte årets första nyhetsbrev som tillägnas åt stöd inom kultursektorn. Läs här.

Vanliga anledningar till avslag

17 jan 2022

Varje år tar vi emot mellan 800 och 1000 ansökningar och runt 10 % av dessa beviljas stöd.

Det totala sökta beloppet överstiger vida våra resurser, och den stora majoriteten av sökande organisationer får tyvärr avslag på sin ansökan. Vi vet dock att det är viktigt att kunna lära sig från vårt beslut och har därför tagit fram en lista på de åtta vanligaste anledningarna till att en ansökan får avslag hos oss.

  • Projektet möter inte våra kriterier
  • Projektet är för nära organisationens löpande verksamhet
  • Projektet bedöms inte nå en tillräckligt bred allmänhet
  • Projektets resultat och effekt är för liten eller otydlig
  • Projektet är för otydligt beskrivet
  • Projektets långsiktighet är alltför osäker
  • Projektet är inte inom våra prioriteringar för året
  • Projektet är för likt något av våra andra pågående projekt

Här förklarar vi mer djupgående om varje punkt.

Allas Röster

13 dec 2021

Nu har alla som har sökt till Allas Röster fått ett svar från oss. Om ni inte hittar svaret, titta gärna i skräpposten. De projekt som har gått vidare i processen har tilldelats en kontaktperson hos oss och arbetar tillsammans med oss för att utforma en fullständig projektplan. När projekten drar igång kommer ni även att kunna läsa om dessa på vår hemsida. Tack för ert engagemang och ansökningar!

Ansökan till Allas Röster är nu stängd

25 okt 2021

Tack för era ansökningar! Vi återkommer med besked i november.

5 miljoner till ett mer inkluderande samhälle  

16 sep 2021

Svenska Postkodstiftelsen öppnar möjligheten för ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige att söka upp till 500 000 kronor för att genomföra projekt som skapar engagemang och tillhörighet i samhället. Satsningen går under namnet – Allas Röster.

Svenska Postkodstiftelsens övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer och genom satsningen Allas Röster vill vi göra en extra insats för att stärka organisationer som verkar för att bidra till ökad delaktighet och inflytande i samhället.

  • I Sverige finns det människor som lever i utanförskap och saknar möjlighet att påverka sitt eget och andras liv. Diskriminering, segregerade samhällen och bristande tillit är några bakomliggande faktorer. Med vår satsning så hoppas vi öka tilliten och tillhörigheten till samhället samt möjliggöra för engagemang och att fler röster blir hörda. Vi tror att många mindre initiativ kan göra stor skillnad, säger Marie Dahllöf, Generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Skapa delaktighet i det demokratiska samtalet, möjliggöra ett aktivt deltagande i närområdet och ett växande inflytande, höja den upplevda gemenskapen och skapa möjligheter att delta och påverka är exempel på insatser som projekten inom denna satsning kan handla om. De kan genomföras av en mängd olika ideella organisationer med förankring i lokalsamhället, inklusive kultur- och idrottssektorn.

Vi är övertygade om att det finns många fantastiska idéer runt om i Sverige som kan genomföras med stora möjligheter att leda till förändring. Vi välkomnar ansökningar till och med den 24 oktober, 2021.

För mer information om satsningen besök här.