Folk och Kultur 2023

31 jan 2023

Onsdagen den 8 februari är Postkodstiftelsen på plats i Eskilstuna och anordnar ett seminarium för att berätta om våra aktuella satsningar på kulturområdet.

Programmet inleds med en presentation av Postkodstiftelsen och våra satsningar på det svenska kulturlivet. Avslutningsvis vill vi bjuda in er att träffa oss projektledare på Postkodstiftelsen för att få möjlighet att ställa frågor eller bolla eventuella projekt och ansökningsidéer. Välkomna!

När: onsdag 8 februari kl 15-16

Läs mer här: Postkodstiftelsens aktuella satsningar på det svenska kulturlivet

10 miljoner kronor till Ideell Kulturallians

14 dec 2022

Ideell kulturallians har beviljats stöd från Postkodstiftelsen om tio miljoner kronor för att genomföra projektet Kulturens kapillärer – Nyorientering. Projektet ger det ideella kulturlivet möjlighet att orientera sig i det nya läget efter pandemin, och skapa nytt ideellt engagemang som får publiken att återvända.

– Vi är väldigt glada över det här nya samarbetet med Postkodstiftelsen. Många föreningar har små resurser och fullt upp med att få i gång och driva en ”normal” verksamhet igen – verksamhet som har gått på sparlåga under pandemin. Föreningarna behöver locka tillbaka medlemmar och publik och även nå dem som ännu inte är engagerade i föreningar och kulturliv. Stödet från Postkodstiftelsen är en viktig vitamininjektion som både ger hopp och ger utrymme för kreativitet, säger Anna Livion Ingvarsson, verksamhetschef för Ideell kulturallians.

Återhämtningen efter pandemin tar lång tid och ofta behöver föreningarna prova sig fram för att hitta rätt metoder. Att det nu blir en stramare kulturbudget gör det än svårare för föreningarna att få stöd till sin verksamhet eftersom budgeten får följdverkningar också på regional och lokal nivå. Att göra en gemensam satsning på ideellt kulturliv är Ideell kulturallians och Postkodstiftelsen sätt att försöka möta upp behoven. Nyorienterings-projektet bygger på direkta erfarenheter som kom fram under projektet Kulturens kapillärer som drevs under corona-pandemin för syfte att stötta ideellt kulturliv.

– Kultursektorn står fortsatt inför flera svåra utmaningar efter pandemin i form av medlemstapp, svårigheter att locka tillbaka publik och deltagare. Utmaningar som nu också ytterligare förstärks av inflationen och höjda el- och energipriser samt minskat stöd till kulturen. Vi ser att mindre kulturföreningar som verkar i det lokala är särskilt sårbara men de är samtidigt oerhört viktiga för tillgången till ett levande kulturliv över hela landet. Därför vill vi nu, genom denna nya satsning, tillsammans med Ideell kulturallians bidra till att fortsätta stärka och utveckla det ideella kulturlivet och se till att det är livskraftigt även framåt”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Projektet Kulturens kapillärer – Nyorientering

Projektet Kulturens kapillärer – Nyorientering pågår under 20 månader med start i januari 2023 och består av två delar:

  • Den första delen av projektet handlar om att utveckla arbetssätt och kulturprojekt i det nya läget efter pandemin, bland annat för att locka tillbaka medlemmar och publik. Ideell kulturallians håller en öppen utlysning med stöd till projekt som leds av lokala kulturföreningar. Föreningarna har själva initiativet, och visar i sin ansökan på vilket sätt de vill göra sin nyorientering.
  • Projektets andra del möter upp föreningarnas vilja att bygga kunskap om gemensamma frågor, att lära av varandra och att stärka nätverken. I samarbete med föreningar arrangerar vi kulturmöten för ideella föreningar på lokal och regional nivå.

Ideell kulturallians fördelar ekonomiskt stöd till cirka 200 aktörer inom den ideella kulturen under 2023 genom projektet. Ideell kulturallians följer projekten och arrangerar lokala och digitala kulturmöten för att stötta upp med kompetensutveckling, inspiration och nätverk fram till mitten av 2024. 

Läs mer om projektet på ideellkultur.se

Illustration: Jennifer NystedtVad resulterade Postkodstiftelsens och Ideell Kulturallians första stöd till lokala kulturaktörer? Filmen sammanfattar syftet och resultatet av satsningen.Intervju med Daniel Urey, Färgfabriken

01 sep 2022

”För visst har konsten något att säga om klimatförändringar, framförallt om vad för slags klimat det måste finnas för att möjliggöra alla sorters liv,” Daniel Urey, processledare, Färgfabriken.

– Hej Daniel! Du har varit processledare för projektet Lyssna som avslutades för ett drygt halvår sedan. Berätta kort vad projektet handlade om och vad ni ville göra?

Lyssna handlade om att väva samman konsten, vetenskapen med människors engagemang och känslor för klimatet. Allt för ofta beskrivs ”den hållbara framtiden” utifrån teknikens lov. Vilket innebär att våra samhällen sällan lyssnar eller känner av den roll som människors känslor om klimatet har för att möjliggöra en framtid bortom invanda mönster på en individuell och strukturell nivå. Som konsthall ansåg vi på Färgfabriken att omställningen behöver ett narrativ som sträcker sig bortom tekniska innovationer, ett narrativ som aktivt inkluderar våra känslor. Det är här den skapande dialogen kommer in, där konsten, vetenskapen och ungdomars engagemang vävdes samman till utställningar, föreläsningar, workshops och publikationen ”Gräs utan blommor”. Lyssna som konstprojekt var också viktigt för oss som konsthall och även för våra partners, Skellefteå Konsthall och Virserums Konsthall. Konsthallarna tog ställning! För visst har konsten något att säga om klimatförändringar, framförallt om vad för slags klimat det måste finnas för att möjliggöra alla sorters liv.


– Vilka skulle du säga har varit projektets största framgångar? Vad åstadkom ni? Vilka lärdomar drog ni?

Projektets största framgångar hänger delvis ihop med dess främsta lärdomar, vilka i sin tur hänger ihop erfarenheterna av Covid-pandemin. För visst anser vi att genomförande av alla tre utställningar på Färgfabriken, Skellefteå Konsthall och Virserums Konsthall är framgångar trots pandemin och alla dess påföljder. Men om vi verkligen pratar om framgångar så är det skapandet av Färgfabrikens ungdomsråd som än idag består och kommer att bestå. Egentligen ska denna ”framgång” tilldelas våra ungdomar, de som deltog i Lyssna, för det var dem som genom sitt engagemang lärde konsthallen hur vi bäst applicerar ett ungdomsperspektiv i en tid av pandemi men också i en tid där ungdomar ständigt är i rörelse så som fysiskt, mentalt och digitalt. Dessa framgångar och lärdomar är något som Färgfabriken värnar otroligt mycket om. Det är så vi bland annat förblir i kontakt med framtiden, genom ungdomsperspektivet och ungdomars delaktighet i vår programverksamhet. 


Daniel Urey med deltagare för projektet Lyssna.

– Covid bröt ut precis när vi startade upp vårt samarbete. Projektet blev påverkad av det också så klart, hur gjorde ni för att jobba igenom den perioden?

Som vi tidigare nämnde så hade pandemin en stor påverkan på såväl projektet och självaste konsthallen, men idag handlar det om konsekvenser som vi förmådde att vända till lärorika erfarenheter. De digitala aspekterna är något som vi, precis som många andra, tar med oss som nya sätt att bedriva en del av sin konst- och kulturverksamhet. Det möjliggör nya kontaktytor med en publik bortom dina fysiska begränsningar. Minns när vi hade parallella workshops med ungdomar på Färgfabriken, Skellefteå Konsthall och Virserum Konsthall kring temat hur naturen tystas och otystas. Det var en ny och härlig känsla av gemenskap. Men självklart hade konsthallen, precis som många andra kultur och publika verksamheter, en svår tid. En tid i rädsla, en tid av sorg, en tid av ovetskap där framtiden försattes i en stor parantes.


– Har projektet lett till några ringar på vattnet eller haft någon påverkan utöver det ni hade avsett, inom organisationen som ni kan ta med er framåt, eller utanför?

Lyssna har utan tvekan haft många ringar på vattnet bortom det som förväntades och bortom dess faktiska tid som projekt. Än idag och till och med imorgon ser vi spåren av Lyssna i våran verksamhet. Som det tidigare framgick så består ungdomsrådet och den täta dialogen mellan Färgfabriken, ungdomarna och forskare. Senast i våras så genomförde detta gäng en Vetenskapsfestival av ungdomar för ungdomar. Det var en underbar dag där fantasin och vetenskapen flödade, och som avslut på detta ett nybildat band som brände av två låtar. Samarbetet med flertal forskare har också fortsatt på ett otroligt givande sätt, numera med fokus på människans relation till trädgården som ett spegling av vår relation till naturen. Sist men inte minst det fortsatta samarbete mellan Skellefteå Konsthall, Virserums Konsthall och Färgfabriken är också en konsekvens från Lyssna. Just dessa ringar på vattnet, vilka länkar samman konstscenen i norra, mellan och södra Sverige är något som vi på Färgfabriken värdesätter otroligt mycket. Tänk er att vara en konsthall som har möjligheten att fantisera om framtiden tillsammans med andra systerorganisationer!


Läs mer om projektet Lyssna här.

Ansökan till Inte bara idrott är nu stängd

22 aug 2022

Tack för era ansökningar! Vi återkommer med besked längre fram.

Folk och Kultur 2022

09 mar 2022

Här kan ni ta del av vårt samtal på Folk och Kultur om hur vi arbetar inom kulturområdet och vad vi stöttar inom det svenska och internationella kulturlivet. 

Årets första nyhetsbrev

08 feb 2022

Missa inte årets första nyhetsbrev som tillägnas åt stöd inom kultursektorn. Läs här.

Folk och Kultur 2022

08 feb 2022

Torsdag den 10 februari kl. 15:20 berättar vi mer om hur Postkodstiftelsen arbetar inom kulturområdet och vad vi stöttar inom det svenska och internationella kulturlivet. Deltagare med biljetter kan även ställa frågor direkt till oss i chatten. Varmt välkomna att lyssna in här.

Ett fritt, livskraftigt och utforskande kulturliv

07 feb 2022

Vi ser att det finns ett flertal utmaningar inom kultursektorn som också ytterligare har förstärkts under pandemin. Till exempel är tillgången till kultur och möjligheterna att verka som kulturskapare inte jämlikt fördelad. Postkodstiftelsen vill verka för att stärka förutsättningarna för människor att skapa och ta del av konst och kultur, genom att främja en jämlik tillgång till ett rikt och livskraftigt kulturliv för alla över hela landet. Vi ser också ett växande hot mot den konstnärliga friheten på flera håll i världen och vill fortsätta värna om, och arbeta för konstnärlig frihet och för en ökad förståelse för innebörden och vikten av den.

Genom att kunna föreställa sig världen inte som den är – utan som den skulle kunna vara – tror vi att existentiella frågor om en osäker framtid kan bemötas och nya idéer kan födas. Därför vill vi stärka människors kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga, och stödja konst- och kultursatsningar som med fantasins hjälp kan bidra till att bryta invanda föreställningar, utmana tanken och fördjupa diskussionen för att hitta nya vägar till samhällsutveckling. Vi vill skapa plats för olika och nya typer av samarbeten, kritiskt tänkande, nyfikenhet och att våga utforska det okända.

Välkomna med er ansökan här.

Längre handläggningstider under sommaren

21 jun 2021

Under sommarmånaderna är handläggningstiden för nya projektansökningar tyvärr längre än normalt.

Sommarsemestrarna gör att Postkodstiftelsen har svårt att hinna med att behandla projektansökningar i ordinarie tempo och vi reserverar oss därför för längre handläggningstider än normalt. I slutet av augusti är verksamheten igång som vanligt igen.

180 miljoner kronor till Svenska Postkodstiftelsen

19 mar 2021

Svenska Postkodstiftelsen tilldelades idag 180 miljoner kronor från Svenska Postkodskotteriet, vars totala överskott för 2020 var över en miljard kronor. Vi är otroligt glada att kunna fortsätta, och fördjupa arbetet, med våra fantastiska organisationer.

Fredagen den 19 mars anordnade Svenska Postkodlotteriet sin årliga förmånstagarfest och delade ut hela 2020-års lotteriöverskott till sina 58 förmånstagare. På grund av de rådande pandemirestriktionerna blev utdelningen av lite annan karaktär än vanligt, men glädjen hos förmånstagarna gick ändå inte att ta miste på.

Som förmånstagare ser Postkodstiftelsen fram emot att bidra till lotteriets vision om ett starkt civilsamhälle vidare och sprida utdelningen till fantastiska projekt och organisationer under året.

Vi ser fram emot 2021!

Klimathot och miljöutmaningar – vilken roll kan kulturen spela?

22 feb 2021

Vårt samtal om kulturens roll i klimatfrågan som visades på Folk och Kulturs digitala konvent kan ses här.

Dagens omställningstakt är alldeles för långsam om vi ska ha en chans att begränsa klimatförändringarna och komma till rätta med de miljöproblem vi har skapat. Vi behöver kunna föreställa oss hur det är att leva i ett hållbart samhälle och förstå fördelarna med att förändra etablerade levnadsvanor. Vilken roll kan kulturen spela för samhällets förmåga att möta dessa komplexa utmaningar? Och kan kulturen bidra till en ökad förståelse, skift i värderingar och en snabbare omställning?

Vi samtalar med fem svenska kulturaktörer som med olika utgångspunkter tagit sig an utmaningarna. Hur har de tänkt, vilka val har de gjort och vad har de lärt sig längs vägen?

Medverkande:
Daniel Urey – Färgfabriken
Jane Hopper – Cullberg
Jesper Magnusson – Fredens Hus
Mathieu Vrijman – Kultivator
Signe Johannessen – Art Lab Gnesta

Introduktion av Alison Tickell – Julie’s Bicycle
Modererad av Jessica Nordström Sikkar – Svenska Postkodstiftelsen

Vårt samtal på Folk och Kultur!

12 feb 2021

Klimathot och miljöutmaningar – vilken roll kan kulturen spela? Det handlar Postkodstiftelsens samtal om under Folk och Kulturs digitala konvent.

Dagens omställningstakt är alldeles för långsam om vi ska ha en chans att begränsa klimatförändringarna och komma till rätta med de miljöproblem vi har skapat. Vi behöver kunna föreställa oss hur det är att leva i ett hållbart samhälle och förstå fördelarna med att förändra etablerade levnadsvanor. Vilken roll kan kulturen spela för samhällets förmåga att möta dessa komplexa utmaningar? Och kan kulturen bidra till en ökad förståelse, skift i värderingar och en snabbare omställning?

Vi samtalar med Daniel Urey från Färgfabriken, Jane Hopper från Cullberg, Jesper Magnusson från Fredens Hus, Mathieu Vrijman från Kultivator och Signe Johannessen från Art Lab Gnesta som med olika utgångspunkter tagit sig an utmaningarna. Hur har de tänkt, vilka val har de gjort och vad har de lärt sig längs vägen? Alisson Tickle från Julie’s Bycycle berättar även om varför de anser att kulturen har en alldeles unik position att driva på en transformation mot ett hållbart samhälle.

Samtliga organisationer får stöd från Svenska Postkodstiftelsen.

Postkodstiftelsen och Ideell kulturallians ger krisstöd till kulturens minsta aktörer

28 dec 2020

Ideell kulturallians har beviljats stöd från Postkodstiftelsen om nio miljoner kronor för att genomföra projektet ”Kulturens kapillärer – Stöd och utveckling av den ideella kultursektorn under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas”. Projektet har som huvudsakligt syfte att stötta det ideella kulturlivets föreningar under coronakrisen.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Postkodstiftelsen som kommer att ge en välbehövlig injektion till det lokala kulturlivet och bidra till att utveckla digitalt producerad och distribuerad kultur. Effekterna av pandemin mildras och föreningslivet stärks. Direkta sökbara stöd riktade till lokala ideella kulturföreningar kommer att bidra till att möta akuta behov hos drabbade kulturaktörer, säger Calle Nathanson, ordförande i Ideell kulturallians.

De statliga krisstöden har i alltför liten utsträckning nått ut till den ideella kulturens minsta aktörer. Läget är kritiskt och det finns på många håll inga eller små marginaler. Verksamheter riskerar att tvingas lägga ner med resultatet att det sker en försvagning av kulturlivet. Projektet kommer därför att stödja lokala ideella kulturföreningar för genomförande av ur smittskyddssynpunkt säker verksamhet och utveckling av den digitala kulturen.

– Att möjliggöra stöd för ideella kulturens minsta aktörer och därmed bidra till återuppbyggnaden av och fortsatt tillgång till kultur över hela Sverige känns mycket angeläget och vi är glada över samarbetet med Ideell Kulturallians som är rätt aktör för detta, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Ideell kulturallians kommer under 2021 genom det av Postkodstiftelsen beviljade projektet att fördela ekonomiskt stöd till ett hundratal aktörer inom den ideella kulturen. Projektet syftar till att återstarta verksamhet, bygga upp kompetens, utbyten och erfarenhet som ger förutsättningar för att skapa och arrangera kultur i ett nytt och förändrat landskap under och efter corona.

Ideell kulturallians är en samlande röst för den ideella kultursektorn. Ideell kulturallians företräder 18 nationella organisationer som i sin tur har hundratusentals medlemmar. Genom kulturutövare, hembygdsrörelse, konstföreningar, studieförbund, samlingslokaler och musik- och scenkonstarrangörer gör vi kulturen levande i hela landet.

Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och förmedlar tidsbestämda stöd till projekt som bidrar till en positiv samhällsförändring. Stiftelsen stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Projekten handlar om allt från mänskliga rättigheter till miljöfrågor samt om social förändring och utbildning genom idrott och satsningar på kultur. Sedan 2007 har 1,5 miljarder förmedlats till över 600 projekt.

Presskontakt
Marie Dahllöf
Generalsekreterare Svenska Postkodstiftelsen
marie.dahllof@postkodstiftelsen.se
www.postkodstiftelsen.se
0730-842869

Intervju med Galleri syster

24 jun 2020

Kultursektorn har drabbats hårt under pandemin, vi har därför intervjuat konstnärerna Anja Örn och Sara Edström och skribenten Therese Engström som tillsammans driver Galleri syster för att lära oss mer om deras arbete under pandemin. Läs intervjun nedan.
– Vad gör Galleri syster?
Galleri Syster är en självorganiserad konstplattform som gör alla möjliga arrangemang. Konstutställningar och publika samtal, workshops, publikationer, festivaler och allt möjligt som kretsar kring konst och samhällsfrågor vi är intresserade av. Vi har en feministisk inriktning, så det genomsyrar hela vår verksamhet på ett eller annat sätt. Vi har vår bas i Luleå och har funnits som förening sedan 2004, som galleri sedan 2006.

– Vad är SamArtBete? Hur har covid-19 påverkat projektet?
SamArtBete är ett stort projekt som fokuserar på att möjliggöra konstproduktion och samarbeten för konstnärer i Norr- och Västerbotten. Vi har sex samarbetsprojekt som pågår (sammanlagt 13 konstnärer), både för etablerade konstnärer och för yngre konstnärer. En del av projektet handlar om vår ungdomsgrupp Lillasyster som tack vare Postkodstiftelsens stöd kunnat stötta många ungdomar i deras konstnärliga bana.
Covid 19 har självklart påverkat oss alla, men tack vare att de publika delarna av projektet inte var planerade förrän till hösten 2020, så hoppas vi ännu att de ska gå att genomföra. Däremot har de residencyvistelser och den utställning vi planerat att genomföra i Berlin varit tvungna att skjutas upp till våren 2121. Lillasyster-gruppen har bl a skickat ut ett s k Tröstpaket till ungdomar i (eller från) Norrbotten för att de ska kunna skapa och känna en gemenskap trots att de inte kan träffas.

– Tyskland och Sverige har tagit olika åtgärder för att motarbeta pandemin, hur ser det ut i kulturfronten? Vad är era iakttagelser kring hur kultur bemöts i kristider?
Att Berlin snabbt och effektivt gick ut med ett krisstöd till kulturarbetare om 5 000 € så har det frigjort kraft och hopp och arbetsro hos de vi pratar med där. De har inte behövt oroa sig för den omedelbara ekonomiska situationen. I Sverige ser vi hur regeringen presenterat ett lapptäcke av stödåtgärder som missar så många kulturarbetare. Det är en enorm press och stress att försöka skapa konst och kultur i dessa tider.

(Vi tycker att det är viktigt att en ung konstnärs röst hörs i sådana diskussioner och med hjälp av Galleri syster kunde vi fråga Elias, 21, som studerar Urban Konst på folkhögskola i Malmö, den följande frågan. )

– Vad är dina erfarenheter av att vara konstnär under en pandemi?
Pandemin har ju verkligen rubbat på det mesta i samhället. Mycket av mitt skapande har dock kunnat flyta på som vanligt. Man har fått jobba i lite andra banor men jag ser nödvändigtvis inte det som något negativt. Pandemin slår ju hårdare på de som livnär sig på sin konst. Allt detta väcker såklart många tankar som jag kanske vill bearbeta och utforska vidare i konsten. Jag sökte Galleri Lillasysters tröstpaket för det verkade vara ett roligt och bra sätt att hålla sitt skapande aktivt nu när de flesta sammankomster är inställda.

Läs mer om SamArtbete här.

Stora festivaler och klubbar ansluter sig till Dare to Care

16 jan 2020

Svensk Live informerar att flera stora festivaler ansluter sig till satsningen Dare to Care mot sexuella övergrepp under 2020.

”Vi börjar nå dit vi ville med projektet – nämligen att budskapet skulle nå väldigt många personer samtidigt. Vi ser festivaler och klubbar som katalysatorer för att driva ett förändringsarbete och påverka sin omvärld. Ju fler som är en del av arbetet, desto större är chansen att vi etablerar en ömsesidighetskultur i hela samhället. Förra året kunde vi se en skillnad där antalet anmälda övergrepp på festivaler gick ner. När vi nu breddar satsningen till klubbar och fler festivaler, kommer kampanjen nå runt en halv miljon konsert- och festivalbesökare. Det hoppas vi gör ännu större skillnad” säger projektledare Hanna Rothelius.

Brännbollsyran, West Pride, Summerburst Göteborg, Västerås City Festival, Putte i Parken, Lollapalooza, Bayside, Karlskrona Skärgårdsfest, Storsjöyran, Way out West, Malmöfestivalen, Eksjö Stadsfest är listan över festivaler som deltar i satsningen så här långt.

Inom projektet utbildas personal och publik för att öka medvetenheten inom sexuella övergrepp och trakasserier och få fler att reagera om de ser någon som riskerar att bli utsatt. Läs mer om satsningen på www.daretocare.se.

”Futebol dá força bidrar till kunskap och välmående”

03 dec 2019

Vi på Postkodstiftelsen är stolta över att stötta Futebol dá força, en organisation som stärker tjejer genom fotboll. Futebol dá força skapar trygga mötesplatser, både på och utanför plan. Möt Morgaine Franksen, en av Futebol dá forças ledare! (mer …)

4,5 miljoner kronor till möten med naturen

27 nov 2019

Skogsmulle för seniorer, artkunskap för unga, bygge av insektshotell samt naturnära upplevelser för dem som annars inte har nära till naturen – det är bara några av de projekt som får stöd från Postkodstiftelsen. (mer …)

”Jag ser att det gör skillnad”

19 nov 2019

19 november inträffar internationella mansdagen, därför har vi ställt några frågor till Vejde Gustafsson. Han är engagerad som samtalsledare i organisationen MÄN, som driver projektet #eftermetoo med stöd av oss på Postkodstiftelsen. (mer …)

På andra sidan kameralinsen

22 okt 2019

Projektet Noncitizen Camera riktar sig till unga nyanlända och ger dem mentorskap och stöd att genomföra egna filmprojekt. Vi har träffat Mahdi, en av deltagarna i projektet. (mer …)

2,75 miljoner till Kollaborativet

02 okt 2019

Svenska Postkodstiftelsen stöttar Kollaborativet med ett projektstöd på 2,75 miljoner kronor.

(mer …)