Längre handläggningstider under sommaren

04 jul 2022

Under sommarmånaderna är handläggningstiden för nya projektansökningar tyvärr längre än normalt.

Sommarsemestrarna gör att Postkodstiftelsen har svårt att hinna med att behandla projektansökningar i ordinarie tempo och vi reserverar oss därför för längre handläggningstider än normalt. I slutet av augusti är verksamheten igång som vanligt igen.

Vi önskar er en trevlig sommar!

Prioriteringar 2022

24 maj 2022

Postkodstiftelsen arbetar brett inom en rad olika sektorer och möjliggör positiv förändring inom många områden. Såväl internationella som svenska organisationer har möjlighet att söka stöd hos oss för att bedriva sina projekt. Varje år identifierar Postkodstiftelsen ett antal områden som vi bedömer är särskilt viktiga utifrån vilka akuta samhällsutmaningar som vi ser i vår omvärld. Genom att stötta organisationer och projekt inom dessa områden kan vi göra stor skillnad och nå maximal effekt. De områden som Postkodstiftelsen bedömer är särskilt prioriterade under 2022 är:

Vi vill understryka att vårt ordinarieverksamhet fortgår och vi fortsätter ge stöd till projekt utöver dessa prioriterade områden.

180 miljoner kronor till Svenska Postkodstiftelsen

17 mar 2022

Svenska Postkodstiftelsen tilldelades idag 180 miljoner kronor från Svenska Postkodskotteriet, vars totala överskott för 2021 var över en miljard kronor. Vi är otroligt glada att kunna sprida vår del av överskottet till organisationer som gör skillnad.  

Torsdagen den 17 mars anordnade Svenska Postkodlotteriet sin årliga utdelning och delade ut hela 2021-års lotteriöverskott till sina 59 förmånstagare. Ni kan läsa mer om utdelningen här.

Som förmånstagare ser Postkodstiftelsen fram emot att bidra till lotteriets vision om ett starkt civilsamhälle vidare och sprida utdelningen till fantastiska projekt och organisationer under året.

Vi ser fram emot 2022!

Vanliga anledningar till avslag

17 jan 2022

Varje år tar vi emot mellan 800 och 1000 ansökningar och runt 10 % av dessa beviljas stöd.

Det totala sökta beloppet överstiger vida våra resurser, och den stora majoriteten av sökande organisationer får tyvärr avslag på sin ansökan. Vi vet dock att det är viktigt att kunna lära sig från vårt beslut och har därför tagit fram en lista på de åtta vanligaste anledningarna till att en ansökan får avslag hos oss.

  • Projektet möter inte våra kriterier
  • Projektet är för nära organisationens löpande verksamhet
  • Projektet bedöms inte nå en tillräckligt bred allmänhet
  • Projektets resultat och effekt är för liten eller otydlig
  • Projektet är för otydligt beskrivet
  • Projektets långsiktighet är alltför osäker
  • Projektet är inte inom våra prioriteringar för året
  • Projektet är för likt något av våra andra pågående projekt

Här förklarar vi mer djupgående om varje punkt.

Mexikos högsta domstol avkriminaliserar abort

11 nov 2021

I september skedde ett avgörande och historiskt ögonblick för mexikanska kvinnors rättigheter. Mexikos högsta domstol erkände enhälligt att bestraffning av abort utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna och att det strider mot konstitutionen.

Högsta domstolen beslutade emot att fängsla kvinnor som frivilligt genomgår en abort. Detta innebär att tvångsaborter fortfarande är straffbart, för att skydda kvinnors rättigheter när de själva inte vill avbryta sina graviditeter. Detta ger hela rättssystemet (domare och domstolar) mandat att fatta beslut med domstolens ståndpunkt om abort i beaktande.

Högsta domstolen debatterade även andra fall som rör abort. Som ett resultat av dessa debatter förklarades att det inte är upp till kongressen att definiera början på livet, vilket ytterligare bidrar till avkriminalisering på nationell nivå samt att staten är skyldig att alltid garantera tillgången till säkra aborttjänster och att samvetsvägran inte kan eller bör utgöra ett hinder.

Sammanfattningsvis representerar dessa domar tydliga budskap till alla mexikanska stater som inte erkänner kvinnors rätt att avbryta en graviditet frivilligt. Baserat på domstolens beslut bör regeringen i varje mexikansk stat där abort fortsätt är kriminaliserat ändra sina strafflagar och legalisera abort för att undvika att stå i motsättning till landets högsta domstol.

IPAS är hängivna i sitt arbete att fortsätta implementera sin ursprungliga plan att nå ett stort antal kvinnor som bort långt från staden Oaxaca, för att garantera medföljande till, och förutsättningar för säkra aborttjänster. Oaxaca har tydliga riktlinjer att tillhandahålla dessa tjänster, och IPAS åtagande att leverera dessa är intakt. IPAS verkar för möjligheten att tillgodose säkra aborter för kvinnor i hela landet.

Postkodstiftelsen stöttar IPAS projekt med 2 600 000 kronor, läs mer om projektet här.