13/3 2024

21 miljoner kronor till kustnära ekosystem

Postkodstiftelsen beviljar 21 360 000 kronor till totalt sex organisationer inom satsningen Kustnära ekosystem.

Som en del i Postkodstiftelsens åtaganden inom miljöområdet lanserade Postkodstiftelsen en satsning på kustnära ekosystem i och med dess betydelse för den biologiska mångfalden, klimatanpassningsarbetet och människans överlevnad.

Kustnära ekosystem tillhör de mest produktiva och artrika på jorden. Förmågan att lagra stora mängder koldioxid gör vissa kustekosystem avgörande för att motverka klimatförändringar. Genom att fungera som naturliga barriärer mot översvämningar och extremt väder skyddar kustekosystem både människor och natur och stärker motståndskraften mot klimatförändringarna.

Målsättningen med satsningen är att bidra till kustnära ekosystems artrikedom och förmåga att skydda mot klimatförändringarnas negativa effekter längs kusterna. Vi avsåg därför att ge stöd till projekt som bidrar till målsättningen genom att:

  • Minska mänsklig påverkan på kustnära ekosystem.
  • Bevara och restaurera viktiga kustnära ekosystem.
  • Lyfta naturens kraft för att öka samhällets motståndskraft och skydda kustnära ekosystem.
  • Främja mobilisering och lokalt deltagande.

Organisationerna som får stöd för att genomföra projekt är:

Läs mer om projekten inom Kustnära ekosystem här.