Folk och Kultur 2023

31 jan 2023

Onsdagen den 8 februari är Postkodstiftelsen på plats i Eskilstuna och anordnar ett seminarium för att berätta om våra aktuella satsningar på kulturområdet.

Programmet inleds med en presentation av Postkodstiftelsen och våra satsningar på det svenska kulturlivet. Avslutningsvis vill vi bjuda in er att träffa oss projektledare på Postkodstiftelsen för att få möjlighet att ställa frågor eller bolla eventuella projekt och ansökningsidéer. Välkomna!

När: onsdag 8 februari kl 15-16

Läs mer här: Postkodstiftelsens aktuella satsningar på det svenska kulturlivet

19 dec 2022

Under julen är handläggningstiden för nya projektansökningar tyvärr längre än normalt.

Julen gör att Postkodstiftelsen har svårt att hinna med att behandla projektansökningar i ordinarie tempo och vi reserverar oss därför för längre handläggningstider än normalt. I mitten av januari är verksamheten igång som vanligt igen.

Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år!

10 miljoner kronor till Ideell Kulturallians

14 dec 2022

Ideell kulturallians har beviljats stöd från Postkodstiftelsen om tio miljoner kronor för att genomföra projektet Kulturens kapillärer – Nyorientering. Projektet ger det ideella kulturlivet möjlighet att orientera sig i det nya läget efter pandemin, och skapa nytt ideellt engagemang som får publiken att återvända.

– Vi är väldigt glada över det här nya samarbetet med Postkodstiftelsen. Många föreningar har små resurser och fullt upp med att få i gång och driva en ”normal” verksamhet igen – verksamhet som har gått på sparlåga under pandemin. Föreningarna behöver locka tillbaka medlemmar och publik och även nå dem som ännu inte är engagerade i föreningar och kulturliv. Stödet från Postkodstiftelsen är en viktig vitamininjektion som både ger hopp och ger utrymme för kreativitet, säger Anna Livion Ingvarsson, verksamhetschef för Ideell kulturallians.

Återhämtningen efter pandemin tar lång tid och ofta behöver föreningarna prova sig fram för att hitta rätt metoder. Att det nu blir en stramare kulturbudget gör det än svårare för föreningarna att få stöd till sin verksamhet eftersom budgeten får följdverkningar också på regional och lokal nivå. Att göra en gemensam satsning på ideellt kulturliv är Ideell kulturallians och Postkodstiftelsen sätt att försöka möta upp behoven. Nyorienterings-projektet bygger på direkta erfarenheter som kom fram under projektet Kulturens kapillärer som drevs under corona-pandemin för syfte att stötta ideellt kulturliv.

– Kultursektorn står fortsatt inför flera svåra utmaningar efter pandemin i form av medlemstapp, svårigheter att locka tillbaka publik och deltagare. Utmaningar som nu också ytterligare förstärks av inflationen och höjda el- och energipriser samt minskat stöd till kulturen. Vi ser att mindre kulturföreningar som verkar i det lokala är särskilt sårbara men de är samtidigt oerhört viktiga för tillgången till ett levande kulturliv över hela landet. Därför vill vi nu, genom denna nya satsning, tillsammans med Ideell kulturallians bidra till att fortsätta stärka och utveckla det ideella kulturlivet och se till att det är livskraftigt även framåt”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Projektet Kulturens kapillärer – Nyorientering

Projektet Kulturens kapillärer – Nyorientering pågår under 20 månader med start i januari 2023 och består av två delar:

 • Den första delen av projektet handlar om att utveckla arbetssätt och kulturprojekt i det nya läget efter pandemin, bland annat för att locka tillbaka medlemmar och publik. Ideell kulturallians håller en öppen utlysning med stöd till projekt som leds av lokala kulturföreningar. Föreningarna har själva initiativet, och visar i sin ansökan på vilket sätt de vill göra sin nyorientering.
 • Projektets andra del möter upp föreningarnas vilja att bygga kunskap om gemensamma frågor, att lära av varandra och att stärka nätverken. I samarbete med föreningar arrangerar vi kulturmöten för ideella föreningar på lokal och regional nivå.

Ideell kulturallians fördelar ekonomiskt stöd till cirka 200 aktörer inom den ideella kulturen under 2023 genom projektet. Ideell kulturallians följer projekten och arrangerar lokala och digitala kulturmöten för att stötta upp med kompetensutveckling, inspiration och nätverk fram till mitten av 2024. 

Läs mer om projektet på ideellkultur.se

Illustration: Jennifer NystedtVad resulterade Postkodstiftelsens och Ideell Kulturallians första stöd till lokala kulturaktörer? Filmen sammanfattar syftet och resultatet av satsningen.Kören – undret från Östersund

29 sep 2022

Den 29 september är det premiär för dokumentären om kören The Rockin Pots på TV4. Dokumentären följer människors öden från flyktingförläggningen Grytan i Östersund, berättar om resan som de har gjort från hemlandet samt var de befinner sig idag med hjälp av kören. Dokumentären sprider hopp, lycka och gemenskap.

Delar av kören under en repetition inför slutkonserten i Oscarsteatern, juni 2022.

Vad är The Rockin Pots?

Kören The Rockin Pots startade på flyktingförläggningen Grytan utanför Östersund 2015. Syftet var att, genom sången, skapa möten mellan människor som annars aldrig träffas. Det visade sig även vara ett guldkorn för att lära sig det svenska språket.

Under flyktingvågen 2015 utlyste Kulturstiftelsen projekt som på något sätt främjar integration genom kultur på lokalnivå. En av organisationerna som beviljades stöd var The Rockin Pots som då startat sin kör i Östersund och genom vårt stöd kunde inspirera och sprida körsången till fler flyktingboenden i sin närhet i Jämtland.

För att sprida formatet och starta fler körer, togs projektet upp av Sveriges Körförbund 2018 som ansökte om finansiering hos Postkodstiftelsen. Totalt beviljades 2 430 000 kronor till projektet under fyra år. Inom projektet har körverksamheten kunnat fortsätta i Östersund, samt spridit sig till flera platser i landet. Integrationskörer finns nu i Göteborg, Stockholm, Norrköping och Sundsvall.

– Många människor är osäkra inför det okända och vet inte hur de ska förhålla sig till varandra i nya situationer. Gemensamma intressen som förenar är ett sätt att skapa samhörighet där människors olikheter, bakgrund och förutsättningar förlorar betydelse. The Rockin Pots är en ideell kraft som på ett nytänkande sätt bidragit till att många etablerade och nyanlända svenskar har mötts i sin vardag, spridit glädje och positivitet genom sången. Vi är mycket glada över den gemenskap som de åstadkommit under den korta period de har varit verksamma, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare på Postkodstiftelsen. 

Projektet avslutades med en slutkonsert på Oscars Teatern i somras där alla körer deltog och sjöng tillsammans med Thomas Ledin, Amena Alsameai , Albin Lee Meldau med flera. Delar av konserten visas även i dokumentären.

Dokumentären är framtagen och finansierad av Svenska Postkodlotteriet.

Länk till dokumentären Kören – undret från Östersund.

Intervju med Daniel Urey, Färgfabriken

01 sep 2022

”För visst har konsten något att säga om klimatförändringar, framförallt om vad för slags klimat det måste finnas för att möjliggöra alla sorters liv,” Daniel Urey, processledare, Färgfabriken.

– Hej Daniel! Du har varit processledare för projektet Lyssna som avslutades för ett drygt halvår sedan. Berätta kort vad projektet handlade om och vad ni ville göra?

Lyssna handlade om att väva samman konsten, vetenskapen med människors engagemang och känslor för klimatet. Allt för ofta beskrivs ”den hållbara framtiden” utifrån teknikens lov. Vilket innebär att våra samhällen sällan lyssnar eller känner av den roll som människors känslor om klimatet har för att möjliggöra en framtid bortom invanda mönster på en individuell och strukturell nivå. Som konsthall ansåg vi på Färgfabriken att omställningen behöver ett narrativ som sträcker sig bortom tekniska innovationer, ett narrativ som aktivt inkluderar våra känslor. Det är här den skapande dialogen kommer in, där konsten, vetenskapen och ungdomars engagemang vävdes samman till utställningar, föreläsningar, workshops och publikationen ”Gräs utan blommor”. Lyssna som konstprojekt var också viktigt för oss som konsthall och även för våra partners, Skellefteå Konsthall och Virserums Konsthall. Konsthallarna tog ställning! För visst har konsten något att säga om klimatförändringar, framförallt om vad för slags klimat det måste finnas för att möjliggöra alla sorters liv.


– Vilka skulle du säga har varit projektets största framgångar? Vad åstadkom ni? Vilka lärdomar drog ni?

Projektets största framgångar hänger delvis ihop med dess främsta lärdomar, vilka i sin tur hänger ihop erfarenheterna av Covid-pandemin. För visst anser vi att genomförande av alla tre utställningar på Färgfabriken, Skellefteå Konsthall och Virserums Konsthall är framgångar trots pandemin och alla dess påföljder. Men om vi verkligen pratar om framgångar så är det skapandet av Färgfabrikens ungdomsråd som än idag består och kommer att bestå. Egentligen ska denna ”framgång” tilldelas våra ungdomar, de som deltog i Lyssna, för det var dem som genom sitt engagemang lärde konsthallen hur vi bäst applicerar ett ungdomsperspektiv i en tid av pandemi men också i en tid där ungdomar ständigt är i rörelse så som fysiskt, mentalt och digitalt. Dessa framgångar och lärdomar är något som Färgfabriken värnar otroligt mycket om. Det är så vi bland annat förblir i kontakt med framtiden, genom ungdomsperspektivet och ungdomars delaktighet i vår programverksamhet. 


Daniel Urey med deltagare för projektet Lyssna.

– Covid bröt ut precis när vi startade upp vårt samarbete. Projektet blev påverkad av det också så klart, hur gjorde ni för att jobba igenom den perioden?

Som vi tidigare nämnde så hade pandemin en stor påverkan på såväl projektet och självaste konsthallen, men idag handlar det om konsekvenser som vi förmådde att vända till lärorika erfarenheter. De digitala aspekterna är något som vi, precis som många andra, tar med oss som nya sätt att bedriva en del av sin konst- och kulturverksamhet. Det möjliggör nya kontaktytor med en publik bortom dina fysiska begränsningar. Minns när vi hade parallella workshops med ungdomar på Färgfabriken, Skellefteå Konsthall och Virserum Konsthall kring temat hur naturen tystas och otystas. Det var en ny och härlig känsla av gemenskap. Men självklart hade konsthallen, precis som många andra kultur och publika verksamheter, en svår tid. En tid i rädsla, en tid av sorg, en tid av ovetskap där framtiden försattes i en stor parantes.


– Har projektet lett till några ringar på vattnet eller haft någon påverkan utöver det ni hade avsett, inom organisationen som ni kan ta med er framåt, eller utanför?

Lyssna har utan tvekan haft många ringar på vattnet bortom det som förväntades och bortom dess faktiska tid som projekt. Än idag och till och med imorgon ser vi spåren av Lyssna i våran verksamhet. Som det tidigare framgick så består ungdomsrådet och den täta dialogen mellan Färgfabriken, ungdomarna och forskare. Senast i våras så genomförde detta gäng en Vetenskapsfestival av ungdomar för ungdomar. Det var en underbar dag där fantasin och vetenskapen flödade, och som avslut på detta ett nybildat band som brände av två låtar. Samarbetet med flertal forskare har också fortsatt på ett otroligt givande sätt, numera med fokus på människans relation till trädgården som ett spegling av vår relation till naturen. Sist men inte minst det fortsatta samarbete mellan Skellefteå Konsthall, Virserums Konsthall och Färgfabriken är också en konsekvens från Lyssna. Just dessa ringar på vattnet, vilka länkar samman konstscenen i norra, mellan och södra Sverige är något som vi på Färgfabriken värdesätter otroligt mycket. Tänk er att vara en konsthall som har möjligheten att fantisera om framtiden tillsammans med andra systerorganisationer!


Läs mer om projektet Lyssna här.

Ansökan till Inte bara idrott är nu stängd

22 aug 2022

Tack för era ansökningar! Vi återkommer med besked längre fram.

Längre handläggningstider under sommaren

04 jul 2022

Under sommarmånaderna är handläggningstiden för nya projektansökningar tyvärr längre än normalt.

Sommarsemestrarna gör att Postkodstiftelsen har svårt att hinna med att behandla projektansökningar i ordinarie tempo och vi reserverar oss därför för längre handläggningstider än normalt. I slutet av augusti är verksamheten igång som vanligt igen.

Vi önskar er en trevlig sommar!

10 miljoner kronor till svenska skogar och ekosystem

31 maj 2022

Foto: Erik Hallgren

IPCC och världens främsta klimatforskare konstaterar att det inte är tillräckligt med kraftiga utsläppsminskningar för att nå klimatmålen. Skog och våtmarker kan spela en väldigt viktig roll och bidra till att lagra koldioxid i stor omfattning. Skogen har dock under lång tid utarmats och fragmenterats. Detta är ett hot mot klimatet, mot den biologiska mångfalden och mot mänskliga rättigheter. Större andel skog och våtmarker behöver skyddas och restaureras och avskogningen måste minska. Skydd och återställande av skogar och ekosystem är inte enbart avgörande för att uppsatta klimatmål ska kunna uppnås. Det är också avgörande för att bevara den biologiska mångfalden och för att säkerställa urfolks rättigheter.  

Som en del i Postkodstiftelsens satsning på miljöområdet vill vi nu fokusera särskilt på den svenska skogen och ekosystem med betydelse för skogen. Målet med denna satsning är att bevilja totalt 10 miljoner kr till projekt som adresserar problemet från olika perspektiv och som kompletterar varandra och på så sätt skapar förändring på flera nivåer samtidigt.  

I dialog med experter från framför allt civilsamhället och representanter från forskarvärlden har vi identifierat tre områden där vi är övertygade om att det behövs insatser och där våra medel kan bidra till positiv förändring. 

 • Goda exempel 

Föregångare och pionjärer är nödvändiga för att bana väg för andra. Det behövs exempel och försök som forskare kan följa och utveckla kunskap kring. Goda exempel och forskningsstöd behövs också som underlag för politiska beslut. Genom att visa på goda exempel kan vi skapa förändringsvilja och visa att det är möjligt att ställa om. Projekt kan handla om att ställa om till mer hållbara brukningsmetoder (t ex naturnära skogsbruk, kontinuitetsskogsbruk, mångbruk) eller att testa och utforska nya initiativ med potential att bidra till storskalig positiv förändring för den svenska skogen och dess ekosystem.  

 • Bevara och restaurera  

Efter en lång historia av utarmning av skogslandskap och förstörelse av ekosystem finns ett behov av restaurering och att säkerställa att en större andel skog omfattas av skydd. Ekosystem med potential att agera kolsänkor som har blivit eller riskerar att bli kolkällor är särskilt angeläget att återställa. Projekt kan handla om restaureringsåtgärder för ekosystem som är viktiga ur både ett klimatperspektiv och för den biologiska mångfalden (t ex skog, våtmarker i eller i nära anslutning till skogen, vattendrag med betydelse för skogen), säkerställa långsiktigt hållbar förvaltning av restaurerade områden eller verka för att orörda områden får formellt skydd. 

 • Främja samers rättigheter och inflytande  

Det intensiva skogsbruket och fragmenteringen av skogslandskapet i Sverige påverkar den samiska kulturen och rennäringen. Genom att stärka urfolks rättigheter stärks indirekt skydd av skog och mark. Projekt kan handla om att ge förutsättningar för samer att skydda och förvalta skogen, säkerställa samers inflytande över sina landområden eller att främja och sprida kunskap om samers traditionella sedvänjor och metoder kring hållbart brukande av skog och naturresurser.  


Genom den här satsningen vill vi bevilja projektstöd om totalt 10 msek, fördelat på flera organisationer. Storlek på individuella stöd kan variera, men vi förväntar oss att merparten av beviljade stöd kommer vara mellan 1-3 msek och att projekten kan pågå mellan 12 och 24 månader 

Ansökan är nu stängd. Vår förhoppning är att kunna återkomma med ett första besked under september. Om ni går vidare i denna process består de efterföljande stegen av att skicka in formella handlingar kring er organisation och en fullständig ansökan. Det är baserat på er fullständiga ansökan som det slutgiltiga beslutet om stöd fattas.  

Prioriteringar 2022

24 maj 2022

Postkodstiftelsen arbetar brett inom en rad olika sektorer och möjliggör positiv förändring inom många områden. Såväl internationella som svenska organisationer har möjlighet att söka stöd hos oss för att bedriva sina projekt. Varje år identifierar Postkodstiftelsen ett antal områden som vi bedömer är särskilt viktiga utifrån vilka akuta samhällsutmaningar som vi ser i vår omvärld. Genom att stötta organisationer och projekt inom dessa områden kan vi göra stor skillnad och nå maximal effekt. De områden som Postkodstiftelsen bedömer är särskilt prioriterade under 2022 är:

Vi vill understryka att vårt ordinarieverksamhet fortgår och vi fortsätter ge stöd till projekt utöver dessa prioriterade områden.

180 miljoner kronor till Svenska Postkodstiftelsen

17 mar 2022

Svenska Postkodstiftelsen tilldelades idag 180 miljoner kronor från Svenska Postkodskotteriet, vars totala överskott för 2021 var över en miljard kronor. Vi är otroligt glada att kunna sprida vår del av överskottet till organisationer som gör skillnad.  

Torsdagen den 17 mars anordnade Svenska Postkodlotteriet sin årliga utdelning och delade ut hela 2021-års lotteriöverskott till sina 59 förmånstagare. Ni kan läsa mer om utdelningen här.

Som förmånstagare ser Postkodstiftelsen fram emot att bidra till lotteriets vision om ett starkt civilsamhälle vidare och sprida utdelningen till fantastiska projekt och organisationer under året.

Vi ser fram emot 2022!

Folk och Kultur 2022

09 mar 2022

Här kan ni ta del av vårt samtal på Folk och Kultur om hur vi arbetar inom kulturområdet och vad vi stöttar inom det svenska och internationella kulturlivet. 

De första tio projekten inom Grannskapsinitiativet startas upp

09 mar 2022

I slutet av november lanserades Postkodstiftelsens nya initiativ. Nu har de första projekten beviljats stöd, och fler är på gång.

Inom Grannskapsinitiativet vill Postkodstiftelsen stötta projekt i närområdet som stärker gemenskapen mellan människor och bidrar till ökat välbefinnande och hälsa. Det handlar om små stöd och korta insatser som tillsammans kan bidra till ett levande, öppet och tillgängligt samhälle.

De 10 första projekten inom Grannskapsinitiativet genomförs i allt ifrån stadsdelen Ersboda i Umeå till byn Sandbäckshult i Mönsterås kommun. Först ut att få stöd var Kulturföreningen Roxy, som ska bjuda på musikvandringar genom Visby och den lokala musikhistorien.

 • Stödet betyder så oerhört mycket för oss. En liten hårt kämpande förening med massor av arrangemang och ideella krafter, säger Johan Seige, ordförande för Kulturföreningen Roxy.

Bland initiativen finns också öppen frisbee för parkbesökare, ett gemensamt hönshusbygge vid ett äldreboende och cykelkurser för nyanlända.

 • Stort Tack till Postkodstiftelsen, vi är så glada och tacksamma för stödet. Att kunna cykla ger en ökad frihet för många nyanlända att ta sig till skola, utbildning och arbete men också för att lära känna sin nya hemkommun och ta del av kommunens aktiviteter, friluftsliv och natur. Vi är övertygade om att tillgång till en cykel på ett hållbart sätt, bidrar till ett aktivt och hälsosamt liv, fler möjligheter till möten mellan nyanlända och fastboende och ett större socialt nätverk, säger Kajsa Marsk Rives, ordförande för En Utsträckt Hand Täby och Danderyd.

Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige har möjlighet att söka projektstöd på 20 000 – 50 000 kronor inom Grannskapsinitiativet. Vi tar emot ansökningar löpande, och redan inom 2–6 veckor ges besked om stöd.

 • Det är verkligen roligt att se en sådan variation av grannskapsstärkande initiativ, och vi ser fram emot fler idéer från hela landet, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

De 10 första projekten som får stöd inom Grannskapsinitiativet är

 • Kulturföreningen Roxy som vill bjuda på musikvandringar genom Visby och den lokala musikhistorien.
 • Skå Idrottsklubb och Bygdegård som vill ge barn på Färingsö möjlighet att prova på olika idrotter.
 • Insamlingsstiftelsen Choice som vill anordna en dag om hälsa för alla generationer på Östermalm i Stockholm.
 • Vän i Umeå som vill kombinera matglädje med samtal om hälsa och arbetsmarknad för kvinnor på Ersboda.
 • Räkusäll – Rättviks Kultursällskap som vill vidga kulturlivet i Rättvik med 6 nya kurser inom scenkonst.
 • Solklar Frisbee Förening som vill låta parkbesökare testa olika former av frisbee i Årsta i huvudstaden.
 • Historiska Föreningen Sandbäckshult-Hornsö som vill erbjuda historiska guidningar i nyskapade Carlsfors Naturpark.
 • Carl och Karin Larssons Släktförening som vill bjuda Faluborna på motion, natur och kultur i form av guidade vandringar längs Carl Larssonleden.
 • En Utsträckt Hand Täby och Danderyd som vill ge nyanlända personer chansen att lära sig cykla och uppleva friheten på cykel.
 • Växtvärket Malmö Ideell förening som villfrämja välbefinnande och möten mellan generations- och artgränser genom ett gemensamt hönshusbygge vid ett äldreboende i Sofielund.

Läs mer om Grannskapsinitiativet och alla projekten som får stöd här.

Postkodlotteriet satsar 50 miljoner kronor på Flickors utbildning

16 feb 2022

Svenska Postkodlotteriet tar nu initiativ till en temasatsning där sju projekt tilldelas 7 miljoner kronor vardera – pengar som är en del av överskottet från lotteriets. Gemensamt är att projekten ska stärka flickors rätt till utbildning. Svenska Postkodstiftelsen tilldelas en miljon kronor för att koordinera arbetet inom ramen för satsningen och agerar som möjliggörare till samverkan, erfarenhetsbyte och lärande mellan projekten.

Varför är denna satsning viktig?

650 miljoner flickor på flera av världens kontinenter får inte gå klart i skolan, vilket leder till en ökning av barnäktenskap, barnarbete och trafficking. Situationen har förvärrats under pandemin, vilket enligt FN:s uppfattning betyder att ytterligare 11 miljoner flickor inte återvänder till studier.

Erikshjälpen, The Hunger Project Sverige, Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Afghanistankommittén, Unicef och Plan International tillsammans med Wateraid är organisationerna som får förverkliga deras projekt med 7 miljoner kronor vardera.

Vill ni veta mer om vad projekten handlar om, kan ni läsa mer här.

Läs mer om hur Postkodstiftelsen är kopplat till Postkodlotteriet här.

Årets första nyhetsbrev

08 feb 2022

Missa inte årets första nyhetsbrev som tillägnas åt stöd inom kultursektorn. Läs här.

Folk och Kultur 2022

08 feb 2022

Torsdag den 10 februari kl. 15:20 berättar vi mer om hur Postkodstiftelsen arbetar inom kulturområdet och vad vi stöttar inom det svenska och internationella kulturlivet. Deltagare med biljetter kan även ställa frågor direkt till oss i chatten. Varmt välkomna att lyssna in här.

Ett fritt, livskraftigt och utforskande kulturliv

07 feb 2022

Vi ser att det finns ett flertal utmaningar inom kultursektorn som också ytterligare har förstärkts under pandemin. Till exempel är tillgången till kultur och möjligheterna att verka som kulturskapare inte jämlikt fördelad. Postkodstiftelsen vill verka för att stärka förutsättningarna för människor att skapa och ta del av konst och kultur, genom att främja en jämlik tillgång till ett rikt och livskraftigt kulturliv för alla över hela landet. Vi ser också ett växande hot mot den konstnärliga friheten på flera håll i världen och vill fortsätta värna om, och arbeta för konstnärlig frihet och för en ökad förståelse för innebörden och vikten av den.

Genom att kunna föreställa sig världen inte som den är – utan som den skulle kunna vara – tror vi att existentiella frågor om en osäker framtid kan bemötas och nya idéer kan födas. Därför vill vi stärka människors kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga, och stödja konst- och kultursatsningar som med fantasins hjälp kan bidra till att bryta invanda föreställningar, utmana tanken och fördjupa diskussionen för att hitta nya vägar till samhällsutveckling. Vi vill skapa plats för olika och nya typer av samarbeten, kritiskt tänkande, nyfikenhet och att våga utforska det okända.

Välkomna med er ansökan här.

Vanliga anledningar till avslag

17 jan 2022

Varje år tar vi emot mellan 800 och 1000 ansökningar och runt 10 % av dessa beviljas stöd.

Det totala sökta beloppet överstiger vida våra resurser, och den stora majoriteten av sökande organisationer får tyvärr avslag på sin ansökan. Vi vet dock att det är viktigt att kunna lära sig från vårt beslut och har därför tagit fram en lista på de åtta vanligaste anledningarna till att en ansökan får avslag hos oss.

 • Projektet möter inte våra kriterier
 • Projektet är för nära organisationens löpande verksamhet
 • Projektet bedöms inte nå en tillräckligt bred allmänhet
 • Projektets resultat och effekt är för liten eller otydlig
 • Projektet är för otydligt beskrivet
 • Projektets långsiktighet är alltför osäker
 • Projektet är inte inom våra prioriteringar för året
 • Projektet är för likt något av våra andra pågående projekt

Här förklarar vi mer djupgående om varje punkt.

Allas Röster

13 dec 2021

Nu har alla som har sökt till Allas Röster fått ett svar från oss. Om ni inte hittar svaret, titta gärna i skräpposten. De projekt som har gått vidare i processen har tilldelats en kontaktperson hos oss och arbetar tillsammans med oss för att utforma en fullständig projektplan. När projekten drar igång kommer ni även att kunna läsa om dessa på vår hemsida. Tack för ert engagemang och ansökningar!

Postkodstiftelsen lanserar en ny stödform – Grannskapsinitiativet

29 nov 2021

Vi lanserar ett nytt initiativ som öppnar upp möjligheten för ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige att söka mellan 20 000 – 50 000 kronor för att genomföra projekt som stärker grannskapet.

Genom små och snabba stöd till projekt i närområdet vill vi stärka gemenskapen mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa. På lokal nivå kan Grannskapsinitiativet möjliggöra viktiga insatser för ett levande, öppet och tillgängligt samhälle.

Initiativ i närområdet som bidrar till att fler möts och delar upplevelser, att fler välkomnas i gemenskaper, att fler har tillgång till aktiviteter och platser, eller att fler trivs och nyttjar nya möjligheter till välbefinnande och hälsa är välkomna.

 • Vi vet att många organisationer som verkar i det lokala runt om i hela Sverige har fantastiska idéer på hur det lokala närområdet kan utvecklas och stärkas. Vi vill gärna möjliggöra dessa idéer och bidra till god gemenskap och levande, trivsamma grannskap säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Måleri för seniorer, gemensamma odlingsinsatser, idrottsaktiviteter grannar emellan, akrobatikklasser för barn och skräpsplocksaktiviteter i närområdet är exempel på insatser som projekten inom Grannskapsinitiativet kan handla om. Dessa kan genomföras av en mängd olika ideella organisationer med förankring i lokalsamhället, inklusive miljö-, kultur- och idrottsorganisationer.

Grannskapsinitiativet ingår i vår ordinarie verksamhet och det går att skicka in en ansökan när som helst. Projekten kan pågå mellan en till nio månader och ska finansieras fullt ut av Postkodstiftelsen. Ansökningen sker via Svenska Postkodstiftelsens hemsida, och redan inom 2-6 veckor ges besked om stöd.

Läs mer om initiativet här.

Mexikos högsta domstol avkriminaliserar abort

11 nov 2021

I september skedde ett avgörande och historiskt ögonblick för mexikanska kvinnors rättigheter. Mexikos högsta domstol erkände enhälligt att bestraffning av abort utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna och att det strider mot konstitutionen.

Högsta domstolen beslutade emot att fängsla kvinnor som frivilligt genomgår en abort. Detta innebär att tvångsaborter fortfarande är straffbart, för att skydda kvinnors rättigheter när de själva inte vill avbryta sina graviditeter. Detta ger hela rättssystemet (domare och domstolar) mandat att fatta beslut med domstolens ståndpunkt om abort i beaktande.

Högsta domstolen debatterade även andra fall som rör abort. Som ett resultat av dessa debatter förklarades att det inte är upp till kongressen att definiera början på livet, vilket ytterligare bidrar till avkriminalisering på nationell nivå samt att staten är skyldig att alltid garantera tillgången till säkra aborttjänster och att samvetsvägran inte kan eller bör utgöra ett hinder.

Sammanfattningsvis representerar dessa domar tydliga budskap till alla mexikanska stater som inte erkänner kvinnors rätt att avbryta en graviditet frivilligt. Baserat på domstolens beslut bör regeringen i varje mexikansk stat där abort fortsätt är kriminaliserat ändra sina strafflagar och legalisera abort för att undvika att stå i motsättning till landets högsta domstol.

IPAS är hängivna i sitt arbete att fortsätta implementera sin ursprungliga plan att nå ett stort antal kvinnor som bort långt från staden Oaxaca, för att garantera medföljande till, och förutsättningar för säkra aborttjänster. Oaxaca har tydliga riktlinjer att tillhandahålla dessa tjänster, och IPAS åtagande att leverera dessa är intakt. IPAS verkar för möjligheten att tillgodose säkra aborter för kvinnor i hela landet.

Postkodstiftelsen stöttar IPAS projekt med 2 600 000 kronor, läs mer om projektet här.