180 miljoner kronor till Svenska Postkodstiftelsen

17 mar 2022

Svenska Postkodstiftelsen tilldelades idag 180 miljoner kronor från Svenska Postkodskotteriet, vars totala överskott för 2021 var över en miljard kronor. Vi är otroligt glada att kunna sprida vår del av överskottet till organisationer som gör skillnad.  

Torsdagen den 17 mars anordnade Svenska Postkodlotteriet sin årliga utdelning och delade ut hela 2021-års lotteriöverskott till sina 59 förmånstagare. Ni kan läsa mer om utdelningen här.

Som förmånstagare ser Postkodstiftelsen fram emot att bidra till lotteriets vision om ett starkt civilsamhälle vidare och sprida utdelningen till fantastiska projekt och organisationer under året.

Vi ser fram emot 2022!

Folk och Kultur 2022

09 mar 2022

Här kan ni ta del av vårt samtal på Folk och Kultur om hur vi arbetar inom kulturområdet och vad vi stöttar inom det svenska och internationella kulturlivet. 

De första tio projekten inom Grannskapsinitiativet startas upp

09 mar 2022

I slutet av november lanserades Postkodstiftelsens nya initiativ. Nu har de första projekten beviljats stöd, och fler är på gång.

Inom Grannskapsinitiativet vill Postkodstiftelsen stötta projekt i närområdet som stärker gemenskapen mellan människor och bidrar till ökat välbefinnande och hälsa. Det handlar om små stöd och korta insatser som tillsammans kan bidra till ett levande, öppet och tillgängligt samhälle.

De 10 första projekten inom Grannskapsinitiativet genomförs i allt ifrån stadsdelen Ersboda i Umeå till byn Sandbäckshult i Mönsterås kommun. Först ut att få stöd var Kulturföreningen Roxy, som ska bjuda på musikvandringar genom Visby och den lokala musikhistorien.

 • Stödet betyder så oerhört mycket för oss. En liten hårt kämpande förening med massor av arrangemang och ideella krafter, säger Johan Seige, ordförande för Kulturföreningen Roxy.

Bland initiativen finns också öppen frisbee för parkbesökare, ett gemensamt hönshusbygge vid ett äldreboende och cykelkurser för nyanlända.

 • Stort Tack till Postkodstiftelsen, vi är så glada och tacksamma för stödet. Att kunna cykla ger en ökad frihet för många nyanlända att ta sig till skola, utbildning och arbete men också för att lära känna sin nya hemkommun och ta del av kommunens aktiviteter, friluftsliv och natur. Vi är övertygade om att tillgång till en cykel på ett hållbart sätt, bidrar till ett aktivt och hälsosamt liv, fler möjligheter till möten mellan nyanlända och fastboende och ett större socialt nätverk, säger Kajsa Marsk Rives, ordförande för En Utsträckt Hand Täby och Danderyd.

Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige har möjlighet att söka projektstöd på 20 000 – 50 000 kronor inom Grannskapsinitiativet. Vi tar emot ansökningar löpande, och redan inom 2–6 veckor ges besked om stöd.

 • Det är verkligen roligt att se en sådan variation av grannskapsstärkande initiativ, och vi ser fram emot fler idéer från hela landet, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

De 10 första projekten som får stöd inom Grannskapsinitiativet är

 • Kulturföreningen Roxy som vill bjuda på musikvandringar genom Visby och den lokala musikhistorien.
 • Skå Idrottsklubb och Bygdegård som vill ge barn på Färingsö möjlighet att prova på olika idrotter.
 • Insamlingsstiftelsen Choice som vill anordna en dag om hälsa för alla generationer på Östermalm i Stockholm.
 • Vän i Umeå som vill kombinera matglädje med samtal om hälsa och arbetsmarknad för kvinnor på Ersboda.
 • Räkusäll – Rättviks Kultursällskap som vill vidga kulturlivet i Rättvik med 6 nya kurser inom scenkonst.
 • Solklar Frisbee Förening som vill låta parkbesökare testa olika former av frisbee i Årsta i huvudstaden.
 • Historiska Föreningen Sandbäckshult-Hornsö som vill erbjuda historiska guidningar i nyskapade Carlsfors Naturpark.
 • Carl och Karin Larssons Släktförening som vill bjuda Faluborna på motion, natur och kultur i form av guidade vandringar längs Carl Larssonleden.
 • En Utsträckt Hand Täby och Danderyd som vill ge nyanlända personer chansen att lära sig cykla och uppleva friheten på cykel.
 • Växtvärket Malmö Ideell förening som villfrämja välbefinnande och möten mellan generations- och artgränser genom ett gemensamt hönshusbygge vid ett äldreboende i Sofielund.

Läs mer om Grannskapsinitiativet och alla projekten som får stöd här.

Postkodlotteriet satsar 50 miljoner kronor på Flickors utbildning

16 feb 2022

Svenska Postkodlotteriet tar nu initiativ till en temasatsning där sju projekt tilldelas 7 miljoner kronor vardera – pengar som är en del av överskottet från lotteriets. Gemensamt är att projekten ska stärka flickors rätt till utbildning. Svenska Postkodstiftelsen tilldelas en miljon kronor för att koordinera arbetet inom ramen för satsningen och agerar som möjliggörare till samverkan, erfarenhetsbyte och lärande mellan projekten.

Varför är denna satsning viktig?

650 miljoner flickor på flera av världens kontinenter får inte gå klart i skolan, vilket leder till en ökning av barnäktenskap, barnarbete och trafficking. Situationen har förvärrats under pandemin, vilket enligt FN:s uppfattning betyder att ytterligare 11 miljoner flickor inte återvänder till studier.

Erikshjälpen, The Hunger Project Sverige, Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Afghanistankommittén, Unicef och Plan International tillsammans med Wateraid är organisationerna som får förverkliga deras projekt med 7 miljoner kronor vardera.

Vill ni veta mer om vad projekten handlar om, kan ni läsa mer här.

Läs mer om hur Postkodstiftelsen är kopplat till Postkodlotteriet här.

Årets första nyhetsbrev

08 feb 2022

Missa inte årets första nyhetsbrev som tillägnas åt stöd inom kultursektorn. Läs här.

Folk och Kultur 2022

08 feb 2022

Torsdag den 10 februari kl. 15:20 berättar vi mer om hur Postkodstiftelsen arbetar inom kulturområdet och vad vi stöttar inom det svenska och internationella kulturlivet. Deltagare med biljetter kan även ställa frågor direkt till oss i chatten. Varmt välkomna att lyssna in här.

Ett fritt, livskraftigt och utforskande kulturliv

07 feb 2022

Vi ser att det finns ett flertal utmaningar inom kultursektorn som också ytterligare har förstärkts under pandemin. Till exempel är tillgången till kultur och möjligheterna att verka som kulturskapare inte jämlikt fördelad. Postkodstiftelsen vill verka för att stärka förutsättningarna för människor att skapa och ta del av konst och kultur, genom att främja en jämlik tillgång till ett rikt och livskraftigt kulturliv för alla över hela landet. Vi ser också ett växande hot mot den konstnärliga friheten på flera håll i världen och vill fortsätta värna om, och arbeta för konstnärlig frihet och för en ökad förståelse för innebörden och vikten av den.

Genom att kunna föreställa sig världen inte som den är – utan som den skulle kunna vara – tror vi att existentiella frågor om en osäker framtid kan bemötas och nya idéer kan födas. Därför vill vi stärka människors kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga, och stödja konst- och kultursatsningar som med fantasins hjälp kan bidra till att bryta invanda föreställningar, utmana tanken och fördjupa diskussionen för att hitta nya vägar till samhällsutveckling. Vi vill skapa plats för olika och nya typer av samarbeten, kritiskt tänkande, nyfikenhet och att våga utforska det okända.

Välkomna med er ansökan här.

Vanliga anledningar till avslag

17 jan 2022

Varje år tar vi emot mellan 800 och 1000 ansökningar och runt 10 % av dessa beviljas stöd.

Det totala sökta beloppet överstiger vida våra resurser, och den stora majoriteten av sökande organisationer får tyvärr avslag på sin ansökan. Vi vet dock att det är viktigt att kunna lära sig från vårt beslut och har därför tagit fram en lista på de åtta vanligaste anledningarna till att en ansökan får avslag hos oss.

 • Projektet möter inte våra kriterier
 • Projektet är för nära organisationens löpande verksamhet
 • Projektet bedöms inte nå en tillräckligt bred allmänhet
 • Projektets resultat och effekt är för liten eller otydlig
 • Projektet är för otydligt beskrivet
 • Projektets långsiktighet är alltför osäker
 • Projektet är inte inom våra prioriteringar för året
 • Projektet är för likt något av våra andra pågående projekt

Här förklarar vi mer djupgående om varje punkt.

Allas Röster

13 dec 2021

Nu har alla som har sökt till Allas Röster fått ett svar från oss. Om ni inte hittar svaret, titta gärna i skräpposten. De projekt som har gått vidare i processen har tilldelats en kontaktperson hos oss och arbetar tillsammans med oss för att utforma en fullständig projektplan. När projekten drar igång kommer ni även att kunna läsa om dessa på vår hemsida. Tack för ert engagemang och ansökningar!

Postkodstiftelsen lanserar en ny stödform – Grannskapsinitiativet

29 nov 2021

Vi lanserar ett nytt initiativ som öppnar upp möjligheten för ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige att söka mellan 20 000 – 50 000 kronor för att genomföra projekt som stärker grannskapet.

Genom små och snabba stöd till projekt i närområdet vill vi stärka gemenskapen mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa. På lokal nivå kan Grannskapsinitiativet möjliggöra viktiga insatser för ett levande, öppet och tillgängligt samhälle.

Initiativ i närområdet som bidrar till att fler möts och delar upplevelser, att fler välkomnas i gemenskaper, att fler har tillgång till aktiviteter och platser, eller att fler trivs och nyttjar nya möjligheter till välbefinnande och hälsa är välkomna.

 • Vi vet att många organisationer som verkar i det lokala runt om i hela Sverige har fantastiska idéer på hur det lokala närområdet kan utvecklas och stärkas. Vi vill gärna möjliggöra dessa idéer och bidra till god gemenskap och levande, trivsamma grannskap säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Måleri för seniorer, gemensamma odlingsinsatser, idrottsaktiviteter grannar emellan, akrobatikklasser för barn och skräpsplocksaktiviteter i närområdet är exempel på insatser som projekten inom Grannskapsinitiativet kan handla om. Dessa kan genomföras av en mängd olika ideella organisationer med förankring i lokalsamhället, inklusive miljö-, kultur- och idrottsorganisationer.

Grannskapsinitiativet ingår i vår ordinarie verksamhet och det går att skicka in en ansökan när som helst. Projekten kan pågå mellan en till nio månader och ska finansieras fullt ut av Postkodstiftelsen. Ansökningen sker via Svenska Postkodstiftelsens hemsida, och redan inom 2-6 veckor ges besked om stöd.

Läs mer om initiativet här.

Mexikos högsta domstol avkriminaliserar abort

11 nov 2021

I september skedde ett avgörande och historiskt ögonblick för mexikanska kvinnors rättigheter. Mexikos högsta domstol erkände enhälligt att bestraffning av abort utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna och att det strider mot konstitutionen.

Högsta domstolen beslutade emot att fängsla kvinnor som frivilligt genomgår en abort. Detta innebär att tvångsaborter fortfarande är straffbart, för att skydda kvinnors rättigheter när de själva inte vill avbryta sina graviditeter. Detta ger hela rättssystemet (domare och domstolar) mandat att fatta beslut med domstolens ståndpunkt om abort i beaktande.

Högsta domstolen debatterade även andra fall som rör abort. Som ett resultat av dessa debatter förklarades att det inte är upp till kongressen att definiera början på livet, vilket ytterligare bidrar till avkriminalisering på nationell nivå samt att staten är skyldig att alltid garantera tillgången till säkra aborttjänster och att samvetsvägran inte kan eller bör utgöra ett hinder.

Sammanfattningsvis representerar dessa domar tydliga budskap till alla mexikanska stater som inte erkänner kvinnors rätt att avbryta en graviditet frivilligt. Baserat på domstolens beslut bör regeringen i varje mexikansk stat där abort fortsätt är kriminaliserat ändra sina strafflagar och legalisera abort för att undvika att stå i motsättning till landets högsta domstol.

IPAS är hängivna i sitt arbete att fortsätta implementera sin ursprungliga plan att nå ett stort antal kvinnor som bort långt från staden Oaxaca, för att garantera medföljande till, och förutsättningar för säkra aborttjänster. Oaxaca har tydliga riktlinjer att tillhandahålla dessa tjänster, och IPAS åtagande att leverera dessa är intakt. IPAS verkar för möjligheten att tillgodose säkra aborter för kvinnor i hela landet.

Postkodstiftelsen stöttar IPAS projekt med 2 600 000 kronor, läs mer om projektet här.

Ansökningsformuläret är uppe igen

08 nov 2021

Uppgradering av vår databas har varit framgångsrik och ansökningsformuläret är återaktiverat. Välkomna med era ansökningar.

Ansökan till Allas Röster är nu stängd

25 okt 2021

Tack för era ansökningar! Vi återkommer med besked i november.

5 miljoner till ett mer inkluderande samhälle  

16 sep 2021

Svenska Postkodstiftelsen öppnar möjligheten för ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige att söka upp till 500 000 kronor för att genomföra projekt som skapar engagemang och tillhörighet i samhället. Satsningen går under namnet – Allas Röster.

Svenska Postkodstiftelsens övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer och genom satsningen Allas Röster vill vi göra en extra insats för att stärka organisationer som verkar för att bidra till ökad delaktighet och inflytande i samhället.

 • I Sverige finns det människor som lever i utanförskap och saknar möjlighet att påverka sitt eget och andras liv. Diskriminering, segregerade samhällen och bristande tillit är några bakomliggande faktorer. Med vår satsning så hoppas vi öka tilliten och tillhörigheten till samhället samt möjliggöra för engagemang och att fler röster blir hörda. Vi tror att många mindre initiativ kan göra stor skillnad, säger Marie Dahllöf, Generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Skapa delaktighet i det demokratiska samtalet, möjliggöra ett aktivt deltagande i närområdet och ett växande inflytande, höja den upplevda gemenskapen och skapa möjligheter att delta och påverka är exempel på insatser som projekten inom denna satsning kan handla om. De kan genomföras av en mängd olika ideella organisationer med förankring i lokalsamhället, inklusive kultur- och idrottssektorn.

Vi är övertygade om att det finns många fantastiska idéer runt om i Sverige som kan genomföras med stora möjligheter att leda till förändring. Vi välkomnar ansökningar till och med den 24 oktober, 2021.

För mer information om satsningen besök här.

Klimathot och miljöutmaningar – vilken roll kan kulturen spela?

22 feb 2021

Vårt samtal om kulturens roll i klimatfrågan som visades på Folk och Kulturs digitala konvent kan ses här.

Dagens omställningstakt är alldeles för långsam om vi ska ha en chans att begränsa klimatförändringarna och komma till rätta med de miljöproblem vi har skapat. Vi behöver kunna föreställa oss hur det är att leva i ett hållbart samhälle och förstå fördelarna med att förändra etablerade levnadsvanor. Vilken roll kan kulturen spela för samhällets förmåga att möta dessa komplexa utmaningar? Och kan kulturen bidra till en ökad förståelse, skift i värderingar och en snabbare omställning?

Vi samtalar med fem svenska kulturaktörer som med olika utgångspunkter tagit sig an utmaningarna. Hur har de tänkt, vilka val har de gjort och vad har de lärt sig längs vägen?

Medverkande:
Daniel Urey – Färgfabriken
Jane Hopper – Cullberg
Jesper Magnusson – Fredens Hus
Mathieu Vrijman – Kultivator
Signe Johannessen – Art Lab Gnesta

Introduktion av Alison Tickell – Julie’s Bicycle
Modererad av Jessica Nordström Sikkar – Svenska Postkodstiftelsen

Vårt samtal på Folk och Kultur!

12 feb 2021

Klimathot och miljöutmaningar – vilken roll kan kulturen spela? Det handlar Postkodstiftelsens samtal om under Folk och Kulturs digitala konvent.

Dagens omställningstakt är alldeles för långsam om vi ska ha en chans att begränsa klimatförändringarna och komma till rätta med de miljöproblem vi har skapat. Vi behöver kunna föreställa oss hur det är att leva i ett hållbart samhälle och förstå fördelarna med att förändra etablerade levnadsvanor. Vilken roll kan kulturen spela för samhällets förmåga att möta dessa komplexa utmaningar? Och kan kulturen bidra till en ökad förståelse, skift i värderingar och en snabbare omställning?

Vi samtalar med Daniel Urey från Färgfabriken, Jane Hopper från Cullberg, Jesper Magnusson från Fredens Hus, Mathieu Vrijman från Kultivator och Signe Johannessen från Art Lab Gnesta som med olika utgångspunkter tagit sig an utmaningarna. Hur har de tänkt, vilka val har de gjort och vad har de lärt sig längs vägen? Alisson Tickle från Julie’s Bycycle berättar även om varför de anser att kulturen har en alldeles unik position att driva på en transformation mot ett hållbart samhälle.

Samtliga organisationer får stöd från Svenska Postkodstiftelsen.

Postkodstiftelsen och Ideell kulturallians ger krisstöd till kulturens minsta aktörer

28 dec 2020

Ideell kulturallians har beviljats stöd från Postkodstiftelsen om nio miljoner kronor för att genomföra projektet ”Kulturens kapillärer – Stöd och utveckling av den ideella kultursektorn under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas”. Projektet har som huvudsakligt syfte att stötta det ideella kulturlivets föreningar under coronakrisen.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Postkodstiftelsen som kommer att ge en välbehövlig injektion till det lokala kulturlivet och bidra till att utveckla digitalt producerad och distribuerad kultur. Effekterna av pandemin mildras och föreningslivet stärks. Direkta sökbara stöd riktade till lokala ideella kulturföreningar kommer att bidra till att möta akuta behov hos drabbade kulturaktörer, säger Calle Nathanson, ordförande i Ideell kulturallians.

De statliga krisstöden har i alltför liten utsträckning nått ut till den ideella kulturens minsta aktörer. Läget är kritiskt och det finns på många håll inga eller små marginaler. Verksamheter riskerar att tvingas lägga ner med resultatet att det sker en försvagning av kulturlivet. Projektet kommer därför att stödja lokala ideella kulturföreningar för genomförande av ur smittskyddssynpunkt säker verksamhet och utveckling av den digitala kulturen.

– Att möjliggöra stöd för ideella kulturens minsta aktörer och därmed bidra till återuppbyggnaden av och fortsatt tillgång till kultur över hela Sverige känns mycket angeläget och vi är glada över samarbetet med Ideell Kulturallians som är rätt aktör för detta, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Ideell kulturallians kommer under 2021 genom det av Postkodstiftelsen beviljade projektet att fördela ekonomiskt stöd till ett hundratal aktörer inom den ideella kulturen. Projektet syftar till att återstarta verksamhet, bygga upp kompetens, utbyten och erfarenhet som ger förutsättningar för att skapa och arrangera kultur i ett nytt och förändrat landskap under och efter corona.

Ideell kulturallians är en samlande röst för den ideella kultursektorn. Ideell kulturallians företräder 18 nationella organisationer som i sin tur har hundratusentals medlemmar. Genom kulturutövare, hembygdsrörelse, konstföreningar, studieförbund, samlingslokaler och musik- och scenkonstarrangörer gör vi kulturen levande i hela landet.

Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och förmedlar tidsbestämda stöd till projekt som bidrar till en positiv samhällsförändring. Stiftelsen stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Projekten handlar om allt från mänskliga rättigheter till miljöfrågor samt om social förändring och utbildning genom idrott och satsningar på kultur. Sedan 2007 har 1,5 miljarder förmedlats till över 600 projekt.

Presskontakt
Marie Dahllöf
Generalsekreterare Svenska Postkodstiftelsen
marie.dahllof@postkodstiftelsen.se
www.postkodstiftelsen.se
0730-842869

Postkodstiftelsen söker fler svenska miljöprojekt

20 okt 2020

Coronakrisen har idag världen i sitt grepp. Samtidigt befinner vi oss i en djup ekologisk kris. Trender vad gäller såväl klimat som biologisk mångfald är alarmerande. I slutet av juni släpptes Sustainable Development Report 2020 som visar på en negativ eller oförändrad utveckling för samtliga globala mål som relaterar till vår miljö. Detta gäller både för Sverige och globalt, och till följd av pandemin har även avgörande FN-möten skjutits upp. I Naturvårdsverkets senaste årliga uppföljning av Sveriges miljömål framgår att vi fortfarande har långt kvar till att nå de flesta av miljömålen. I spåren av Coronakrisen riskerar miljöfrågor att prioriteras ned inom politiken och hos företagen, men samtidigt finns möjligheter att ställa om istället för att återgå till det ”normala”. Civilsamhället spelar en viktig roll i att sätta miljön högt på agendan framöver. I nuläget letar Postkodstiftelsen särskilt efter fler svenska miljöprojekt inom ramen för vår miljöstrategi.

Postkodstiftelsen vill se fler ansökningar från svenska organisationer inom följande två områden:

• Projekt som skapar lösningar på miljöproblem

Vi vill stötta fler projekt som tar sig an utmaningarna ovan och konkret kan förbättra vår miljö och fungera som goda exempel. Det kan handla om olika typer av pilotsatsningar, innovativa lösningar och svar på specifika sakfrågor. Projekten kan genomföras av såväl traditionella miljöorganisationer som andra organisationer inom civilsamhället, som inom kultur- och idrottssektorn.

• Projekt som stärker mindre svenska miljöorganisationer
För att stärka den svenska miljörörelsen vill vi stötta fler mindre svenska miljöorganisationer i att bli bättre rustade att nå sina mål. Det kan handla om aktiviteter för att utveckla och stärka er organisation, skapa ökad synlighet, långsiktig stabilitet och förutsättningar för att växa. Som mindre svensk miljöorganisation kan ni söka omkring 1 MSEK för ett till två års kapacitetshöjande projekt.

Svenska Postkodstiftelsens uppdrag är att stötta projekt som främjar en positiv samhällsutveckling. Stödet kan enbart sökas av allmännyttiga ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Under år 2020 har stiftelsen ett särskilt fokus på områdena ekosystem och biologisk mångfald samt klimat, men vi stöttar också miljöprojekt inom andra viktiga områden.

Uppfyller ni våra kriterier? Då är ni varmt välkomna med er ansökan! Vi tar emot och bedömer projektidéer löpande.

Läs mer och ansök här.

Intervju med Galleri syster

24 jun 2020

Kultursektorn har drabbats hårt under pandemin, vi har därför intervjuat konstnärerna Anja Örn och Sara Edström och skribenten Therese Engström som tillsammans driver Galleri syster för att lära oss mer om deras arbete under pandemin. Läs intervjun nedan.
– Vad gör Galleri syster?
Galleri Syster är en självorganiserad konstplattform som gör alla möjliga arrangemang. Konstutställningar och publika samtal, workshops, publikationer, festivaler och allt möjligt som kretsar kring konst och samhällsfrågor vi är intresserade av. Vi har en feministisk inriktning, så det genomsyrar hela vår verksamhet på ett eller annat sätt. Vi har vår bas i Luleå och har funnits som förening sedan 2004, som galleri sedan 2006.

– Vad är SamArtBete? Hur har covid-19 påverkat projektet?
SamArtBete är ett stort projekt som fokuserar på att möjliggöra konstproduktion och samarbeten för konstnärer i Norr- och Västerbotten. Vi har sex samarbetsprojekt som pågår (sammanlagt 13 konstnärer), både för etablerade konstnärer och för yngre konstnärer. En del av projektet handlar om vår ungdomsgrupp Lillasyster som tack vare Postkodstiftelsens stöd kunnat stötta många ungdomar i deras konstnärliga bana.
Covid 19 har självklart påverkat oss alla, men tack vare att de publika delarna av projektet inte var planerade förrän till hösten 2020, så hoppas vi ännu att de ska gå att genomföra. Däremot har de residencyvistelser och den utställning vi planerat att genomföra i Berlin varit tvungna att skjutas upp till våren 2121. Lillasyster-gruppen har bl a skickat ut ett s k Tröstpaket till ungdomar i (eller från) Norrbotten för att de ska kunna skapa och känna en gemenskap trots att de inte kan träffas.

– Tyskland och Sverige har tagit olika åtgärder för att motarbeta pandemin, hur ser det ut i kulturfronten? Vad är era iakttagelser kring hur kultur bemöts i kristider?
Att Berlin snabbt och effektivt gick ut med ett krisstöd till kulturarbetare om 5 000 € så har det frigjort kraft och hopp och arbetsro hos de vi pratar med där. De har inte behövt oroa sig för den omedelbara ekonomiska situationen. I Sverige ser vi hur regeringen presenterat ett lapptäcke av stödåtgärder som missar så många kulturarbetare. Det är en enorm press och stress att försöka skapa konst och kultur i dessa tider.

(Vi tycker att det är viktigt att en ung konstnärs röst hörs i sådana diskussioner och med hjälp av Galleri syster kunde vi fråga Elias, 21, som studerar Urban Konst på folkhögskola i Malmö, den följande frågan. )

– Vad är dina erfarenheter av att vara konstnär under en pandemi?
Pandemin har ju verkligen rubbat på det mesta i samhället. Mycket av mitt skapande har dock kunnat flyta på som vanligt. Man har fått jobba i lite andra banor men jag ser nödvändigtvis inte det som något negativt. Pandemin slår ju hårdare på de som livnär sig på sin konst. Allt detta väcker såklart många tankar som jag kanske vill bearbeta och utforska vidare i konsten. Jag sökte Galleri Lillasysters tröstpaket för det verkade vara ett roligt och bra sätt att hålla sitt skapande aktivt nu när de flesta sammankomster är inställda.

Läs mer om SamArtbete här.

4,4 miljoner till utsatta grupper under coronapandemin!

17 jun 2020

Svenska Postkodstiftelsen beviljar 4 403 900 kronor till projekt som snabbt kan genomföras, lösa akuta behov och lindra konsekvenserna av coronapandemin hos utsatta grupper.
Coronaviruset som orsakar Covid-19 har snabbt spridit sig världen över. Den pågående pandemin kommer att fortsätta leda till stora sociala och ekonomiska konsekvenser för de mest utsatta i samhället. Isolering, otrygga hemmiljöer, arbetslöshet och rädsla för smitta kan leda till ångest, våld, utanförskap, psykisk ohälsa samt ekonomiska problem.

Under våren 2020 gjorde Postkodstiftelsen därför en särskild utlysning för att möta de akuta behoven och lindra konsekvenserna av coronapandemin hos utsatta grupper. Postkodstiftelsens övertygelse var att det fanns många fantastiska idéer som snabbt kunde implementeras och hade potential att leda till förändring. Resultatet av övertygelsen ledde till satsningen ”Respons Coronapandemin”.

– Det är otroligt vilket engagemang ideella Sverige har för att hjälpa de som drabbas hårdast av coronapandemin. På drygt en månad har vi fått in 180 projektidéer och de projekt som nu startas upp kommer att göra skillnad för många. Vi är därför glada över att kunna möjliggöra detta, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstifteslen.

Åtgärder för att hjälpa kvinnor, tjejer och barn i ohälsosamma hemförhållanden, insatser för att förhindra spridningen av covid-19 hos hemlösa, möjliggöra för individer i riskgrupper att få leveranser, bryta isoleringen hos äldre samt barn och unga med funktionsvariation är några av projekten som har beviljats stöd under ”Respons coronapandemin”.

Organisationerna som får stöd för att genomföra projekt är:
ASOV Stockholm
BUFFF Skåne
CancerRehabFonden
Convictus
Emmaus Stockholm
Föreningen Tilia
Hej främling!
Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige
Insamlingsstiftelsen Wildhood Foundation
Kalmar läns museum
KRIS Stockholm
Läkarmissionen stiftelse för filantropisk verksamhet
Löparakademin
Motivationslyftet by Star for Life
Muralcentralen ideell förening
NSPH Stockholms län
Passalen!
Save the Orangutan
ShareMusic och Performing Arts
Skellefteå Röda Korskrets
Skyddsvärnet Göteborg
Somaya kvinno- och tjejjour
Stiftelsen Ester
Stiftelsen Trygga Barnen
Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg
Tjejjouren Väst