NewsCurrent projects


International projects

Bágo cállid searvi skribent och författarförening

Författarcentrum Sápmi

Bágo cállid searvi skribent och författarförening

Författarcentrum Sápmi

Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation

Kunskapsspridning om anti-doping bland skolungdomar

Lars Tunbjörks Stiftelse

Att bevara och förmedla ett kulturarv

Molièreensemblen

Millas Mirakel, teaterturné

Molièreensemblen

Millas Mirakel, teaterturné

Molièreensemblen

Millas Mirakel, teaterturné

Molièreensemblen

Millas Mirakel, teaterturné

The Swedish Basketball Federation

Strengthen Leaders to Resist Segregation

Konsthall C

Bomassan

SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods)

En ny hållbar sanitetslösning

SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods)

En ny hållbar sanitetslösning

Romska kulturcentret i Malmö

Romsk hantverk – igår, idag, imorgon

Funkisglädje

FunkisFestivalen

Hornbill ideell förening

Miljöpåverkan genom dokumentärfilm

Hornbill ideell förening

Miljöpåverkan genom dokumentärfilm