Hemsidan använder cookies. Läs mer.

Projekt

Postkodstiftelsen stöttar projekt som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar. Drygt 750 projekt* har fått ta del av överskottet från Postkodlotteriet och kunnat genomföras med stöd av Postkodstiftelsen.

Sedan 2007 har över 1,5 miljarder kronor* fördelats till projekt i civilsamhället, av olika storlek och karaktär, inom områdena människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur, samt idrott. Här kan du läsa om våra aktuella projekt.

*Inkluderat stödet genom de två tidigare systerstiftelserna, Postkodlotteriets Kulturstiftelse och Postkodlotteriets Idrottsstiftelse.

Idrott

Kultur

Människors levnadsvillkor

Natur och miljö


Föreningen Live Green

Ungdomsengagemang genom hållbara musikfestivaler

Kultur

BUFF Filmfestival

Buffilusk – kvalitetsfilm för barn och unga på sjukhus

Kultur

Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation

Kunskapsspridning om anti-doping bland skolungdomar

Idrott

Ecce Homo- Se människan

Kung Kristina Alexander, utställning och teater om transpersoners historia

Kultur

Molièreensemblen

Millas Mirakel, teaterturné

Kultur

Last Mile Health

Utbilda hälsoarbetare i Liberia

Människors levnadsvillkor

WASH United

Ökad kunskap om hygien och menstruation genom idrottsaktiviteter

Idrott

Rocky Mountain Institute

Innovativa och hållbara transportlösningar i Indien

Natur och miljö

Skånes hembygdsförbund

Att berätta om kulturarvsföremål med hjälp av ny teknik

Kultur

Föreningen Folkoperans Vänner

Att ha en röst – nationell satsning om att integrera amatörkörer i operan

Kultur

Svenska Basketbollförbundet

Stärka idrottsledare för att motverka utanförskap

Idrott

Raoul Wallenberg Academy

Nationell manifestation för civilkurage och medmänsklighet

Kultur

KLYS/KRO och Sveriges Konstföreningar

Konsten att delta – mentorskap för utlandsfödda konstnärer

Kultur

One Acre Fund

Minskad fattigdom och hunger

Människors levnadsvillkor

Women for Women International

Stärka utsatta kvinnor i Demokratiska Republiken Kongo

Människors levnadsvillkor

Författarcentrum Väst

Jag skriver i dina ord – satsning för nyanlända gymnasieelever

Kultur

Söndrebaljsoperan

The Weave – ett operaprojekt i samarbete mellan Bangladesh och Sverige  

Kultur

RFSL

Stolt – att öka medvetenheten om hbtq-rörelsens historia

Kultur
Människors levnadsvillkor

Wildhood Foundation

Lokala insatser för att bekämpa tjuvjakt och bevara hotade djur

Natur och miljö

African Parks Network

Bekämpa tjuvjakt och bevara biologisk mångfald i Kongos nationalpark

Natur och miljö

Solar Sister

Innovativa lösningar för spridning av klimatsmart energi

Människors levnadsvillkor
Natur och miljö

Kolmårdens insamlingsstiftelse

Bekämpa tjuvjakten av utrotningshotade djur i Kenya

Natur och miljö

Konsthall C

Bomassan

Kultur

Umeå Teaterförening

En levande stand up kultur i Norrlands inland

Kultur

SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods)

En ny hållbar sanitetslösning

Människors levnadsvillkor
Natur och miljö

Mercy Corps

Miljövänliga spisar ger förbättrad hälsa för människa och klimat

Natur och miljö

Funkisglädje

FunkisFestivalen

Kultur

Svensk Live

Sveriges nya konsertarrangörer

Kultur

Brynäs IF

Samverkan för att öka ungdomars utvecklingsmöjligheter

Idrott

Hornbill ideell förening

Miljöpåverkan genom dokumentärfilm

Kultur
Natur och miljö